Νοέ 23
30

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Διαβάστε στο σχετικό συνημμένο έγγραφο λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εξέτασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Υποβολή δικαιολογητικών για εξέταση στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2024 υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.pdfΔεν επιτρέπονται σχόλια.