Νοέ 23
30

Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕ.Λ. έτους 2024 (μαθητές ή απόφοιτοι)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕ.Λ. για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση – Δήλωση (Α–Δ). Συγκεκριμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. του 2024, η Α-Δ θα υποβληθεί στο διάστημα από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν χειρόγραφα την Αίτηση – Δήλωση (που μπορούν να βρουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αλλά και στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω) και στη συνέχεια να την υποβάλλουν στο Λύκειο που φοιτούν (ή για αποφοίτους στο Λύκειο που αποφοίτησαν ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους) για ηλεκτρονική καταχώριση οι ίδιοι ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Επίσης οι απόφοιτοι θα πρέπει να προσκομίσουν δυο φωτογραφίες έγχρωμες τύπου ταυτότητας και την ταυτότητα τους, ενώ οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα πρέπει να προσκομίσουν τρεις φωτογραφίες έγχρωμες τύπου ταυτότητας.

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο/Η υποψήφιος/α ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να μεταβεί στο Λύκειο κατάθεσης της αρχικής Α-Δ όπου θα ζητήσει την ακύρωση της προηγούμενης και την υποβολή νέας με την ίδια ως άνω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης είναι
από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023.

Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση – Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

Συνημμένα:

ΕΞΕ – 136798 – 2023 – Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024.pdf

ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2024.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2024.pdf

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ Υποψήφιος 2024.pdf

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ΓΕΛ για 5 ΜΟΥΣΙΚΑ 2024.pdf

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024.pdf

 Δεν επιτρέπονται σχόλια.