Σεπ 23
12

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής / ανανέωσης εγγραφής των μαθητών/τριών στο σχολείο μας, οι γονείς-κηδεμόνες θα πρέπει να καταθέσουν από 13/9/2023 έως  19/9/2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Για την Α΄ Λυκείου ΓΕΛ

1) Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα. Για να την κατεβάσετε/εκτυπώσετε πατήστε ΕΔΩ.

3) Υπεύθυνη Δήλωση έτερου κηδεμόνα που δεν έκανε την ηλεκτρονική εγγραφή. Για να την κατεβάσετε/εκτυπώσετε πατήστε ΕΔΩ.

3) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή πιστοποιητικό του Δήμου στα μητρώα του οποίου είναι γραμμένος ο/η μαθητής/τρια.

4) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή. Για να το κατεβάσετε/εκτυπώσετε πατήστε ΕΔΩ.

5) Εκτύπωση ηλεκτρονικής εγγραφής.

β. Για την Β΄ και Γ΄ Λυκείου ΓΕΛ

1) Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα. Για να την κατεβάσετε/εκτυπώσετε πατήστε ΕΔΩ.

2) Υπεύθυνη Δήλωση έτερου κηδεμόνα που δεν έκανε την ηλεκτρονική εγγραφή. Για να την κατεβάσετε/εκτυπώσετε πατήστε ΕΔΩ.

3) Εκτύπωση ηλεκτρονικής εγγραφής.

Η κατάθεση ή συμπλήρωση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει στο σχολείο από τους γονείς – κηδεμόνες αυτοπροσώπως.

Διαφορετικά οι γονείς – κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά στο gov.gr ή στο Κ.Ε.Π., ώστε να φαίνεται  το γνήσιο της υπογραφής, και να τα αποστείλουν στο σχολείο στους υπεύθυνους των τμημάτων.

Συνημμένα:

ΥΔ εγγραφής κηδεμόνα Α Λυκείου.doc

ΥΔ εγγραφής κηδεμόνα.doc

ΥΔ συναίνεσης ετέρου κηδεμόνα.doc

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.pdfΔεν επιτρέπονται σχόλια.