Αυγ 23
21

Πίνακας δεκτών υποψηφιοτήτων διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024

Στο παρακάτω συνημμένο έγγραφο μπορείτε να δείτε τον πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων για απόσπαση με θητεία ενός (1) διδακτικού έτους στο σχολείο μας, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δεν υπάρχει καμία υποψηφιότητα η οποία είναι μη δεκτή.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση αποκλειστικά στην πλατφόρμα των αιτήσεων, μέχρι τις 22/8/23, 23:59.

Πίνακας δεκτών υποψηφιοτήτων 2023.pdfΔεν επιτρέπονται σχόλια.