Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη 9/9/2021 και ώρα 12.00.

Συμπληρωματικές εξετάσεις εισαγωγής

To ΕΠΕΣ του Π. ΓΕΛ της Ιωνιδείου Σχολής προκηρύσσει:

– τουλάχιστον τρεις (3) θέσεις μαθητή/τριας στην Β΄ τάξη του σχολείου μας.

Σε περίπτωση που μέχρι την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου προκύψουν και άλλες κενές θέσεις στην ίδια ή άλλη τάξη, θα υπάρξει σχετική ανανέωση της παρούσας προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50, 25 για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας και 25 για τα Μαθηματικά. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 στις 9.00 πμ και θα έχει διάρκεια 180 λεπτά. Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας κατά τη διεξαγωγή της δοκιμασίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 74557/Δ6/24.06.2021 (Β΄2708) ΚΥΑ.

Οποιαδήποτε κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2022 θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2022 παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων.

Οι επιμέρους λεπτομέρειες της διαδικασίας των εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση της ΔΕΠΠΣ.

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις γίνεται από την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.00 π.μ. μέχρι την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι, μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας που θα αναφέρει:

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου/μαθητής/τριας <Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας> στη διαδικασία εισαγωγής για την τάξη <γράφετε αναλόγως> του Προτύπου ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά”.

 Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά, η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακή πύλης gov.gr στην διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-delosesΔεν επιτρέπονται σχόλια.