Ιούλ 21
15

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από τη Τρίτη 13/07/2021 έως την Κυριακή  25/7/2021 έως τις 00:00. Περισσότερες πληροφορίες.Δεν επιτρέπονται σχόλια.