Μάι 21
31

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι οδηγίες για αιτήσεις μαθητών που θέλουν να εισαχθούν στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020/21. Περισσότερες πληροφορίες.Δεν επιτρέπονται σχόλια.