Σεπ 20
03

Υποβολή αιτήσεων για πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών στo Πρότυπο Γενικό Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για το σχολικό έτος 2020-2021

Οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να εισαχθούν στo Πρότυπο Γενικό Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για το σχολικό έτος 2020-2021 καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@lyk-peir-ionid.att.sch.gr έως και Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 π.μ. Η αίτηση υπάρχει εδώ.

Επιπλέον οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ενδιαφέρονται να εισαχθούν τα παιδιά τους σε Πρότυπο Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (mail@lyk-peir-ionid.att.sch.gr) του σχολείου τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 π.μ. Περισσότερες πληροφορίες για την εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υπάρχουν εδώ.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10.00 έως 13.00 θα πραγματοποιηθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων  για την πλήρωση

(α) μίας (1) κενής θέσης στην Α’ Λυκείου και

(β) μίας (1) κενής θέσης στην Γ’ Λυκείου.

Τόπος πραγματοποίησης της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ορίζεται το Πρότυπο Γενικό Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά (Σωτήρος Διός 17, 18535 Πειραιάς).

Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία, αλλά αξιολογούνται οι γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στις προηγούμενες τάξεις του σχολείου σχετικές με την Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

Ειδικότερα:

  • Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
  • Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.

Η πραγματοποίηση της εξέτασης θα γίνει με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (Επ.Ε.Σ) του σχολείου. Τα θέματα και των δύο γνωστικών πεδίων (Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικά) θα είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (25 ερωτήσεις στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και 25 στα Μαθηματικά) και οι απαντήσεις θα σημειώνονται σε ειδικό απαντητικό φύλλο (βλέπε συνημμένο).Δεν επιτρέπονται σχόλια.