Ιούλ 20
14

Μόρια εκπαιδευτικών υποψηφίων για θητεία στο Λύκειο Ιωνιδείου.

Τα μόρια υπάρχουν εδώ. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στη διεύθυνση mail@lyk-peir-ionid.att.sch.gr από την Τετάρτη 15/7 έως την Παρασκευή  17/7 στις 15:00. Η εξέταση των ενστάσεων θα γίνει από το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του σχολείου και οι αναμορφωμένοι πίνακες θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Σχολείου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και της Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) την Παρασκευή 24 Ιουλίου  στις 12:00Δεν επιτρέπονται σχόλια.