Σεπ 14
18

Πρόσκληση των μαθητών Λυκείου για συμμετοχή στους Ομίλους Αριστείας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 41 & 45 του νόμου 3966/2011 κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-15 το Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής διοργανώνει  Ομίλους Αριστείας για τους μαθητές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανότητες στα παρακάτω αναφερόμενα επιστημονικά αντικείμενα. Το ωράριο λειτουργίας των ομίλων είναι δύο διδακτικές ώρες μία φορά την εβδομάδα και μετά το πέρας των μαθημάτων. Οι μαθητές θα λάβουν στο τέλος πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τις 8 απουσίες και έχουν εκπονήσει τις εργασίες που θα τους αναθέσει ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των προτεινόμενων Ομίλων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές παρακαλούνται να προσκομίσουν τις αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων τους (παρακάτω) μέχρι την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 στον απουσιολόγο του τμήματός τους, ο οποίος θα τις παραδώσει στον Υποδιευθυντή κ. Παπαδόπουλο. Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους μαθητές η ακριβής ημέρα και ώρα λειτουργίας των ομίλων.

Οι όμιλοι του Λυκείου της Ιωνιδείου είναι ανοιχτοί και σε μαθητές άλλων Λυκείων.

Αίτηση Ομίλων

 

 

 Δεν επιτρέπονται σχόλια.