Ιούν 13
29

Μπορείτε να δείτε την κατάταξη των υποψηφίων κάνοντας κλικ εδώ.

Σε περίπτωση που ο πίνακας εμφανίζεται κενός, προτιμήστε το δεξί κλικ, αποθηκεύστε το αρχείο των αποτελεσμάτων στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και ανοίξτε το από εκεί.

Οι γονείς και κηδεμόνες  μπορούν να ενημερωθούν ατομικά για την αναλυτική βαθμολογία των παιδιών τους εδώ.

===================================================================================

Για την κατάληψη των θέσεων

Α) 107, 108, 109,

Β) 112, 113, 114, 115, 116

Γ) 117, 118

Δ) 119, 120

Ε) 122, 123

ΣΤ)  124, 125, 126

θα διενεργηθεί κλήρωση για τη σειρά κατάταξής τους την

Τρίτη 2/7/2013, ώρα 12:30.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του Σχολείου, με παρουσία της επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου και των Γονέων/Κηδεμόνων των μαθητών, στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εγκύκλιος 34520/Δ1/12-3-2013,  ΦΕΚ 600/τ.Β/14-3-2013/ΑΔΑ:ΒΕΔΖ9-ΝΟ5)Δεν επιτρέπονται σχόλια.