Σεπ 12
13

« Πρόσκληση των μαθητών του Λυκείου για συμμετοχή στους Ομίλους Αριστείας στο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά»

« Πρόσκληση των μαθητών του Λυκείου για συμμετοχή στους Ομίλους Αριστείας στο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά»

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 41 & 45 του νόμου 3966/2011 διοργανώνονται κατά το τρέχον σχολικό έτος Λύκειο μας Όμιλοι Αριστείας για τους μαθητές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανότητες στα παρακάτω αναφερόμενα επιστημονικά αντικείμενα. Το ωράριο λειτουργίας των ομίλων είναι δύο διδακτικές ώρες μία φορά την εβδομάδα και μετά το πέρας των μαθημάτων. Οι μαθητές θα λάβουν στο τέλος πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τις 8 απουσίες και έχουν εκπονήσει τις εργασίες που θα τους αναθέσει ο υπεύθυνος.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές παρακαλούνται να προσκομίσουν τις αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων τους μέχρι τη Δευτέρα 24-09-12 στη Γραμματεία του Λυκείου. Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους μαθητές η ακριβής ημέρα και ώρα διοργάνωσης των ομίλων.

Τα αντικείμενα των ομίλων αριστείας είναι συνοπτικά τα εξής:

1. ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

«ΦΥΣΙΚΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Υπεύθυνος καθηγητής: Μιχαήλ Σαρρής.

Στόχοι του ομίλου: Γνωριμία με “σύγχρονες” θεωρίες των φυσικών επιστημών που δε συμπεριλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα (Ειδική Σχετικότητα, Κβαντομηχανική, Καθιερωμένο Μοντέλο, Θεωρίες ενοποίησης κλπ). Παρουσίαση πειραμάτων και διατάξεων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των αντίστοιχων θεωριών (Επιταχυντές, Ανιχνευτές). Γνωριμία με τις πειραματικές μεθόδους και τεχνικές για την σχεδίαση των πειραμάτων (μέθοδοι Monte Carlo) αλλά και την ανάλυση των πειραματικών τους δεδομένων.

2. ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ PASCAL / C++»

Υπεύθυνος καθηγητής: Παναγιώτης Τσάκωνας

Στόχοι του ομίλου: Η εξοικείωση με τον προγραμματισμό, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή στην Ολυμπιάδα Πληροφορικής.

3. ΟΜΙΛΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

«ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αθηνά Μητσοπούλου

Στόχοι του ομίλου: Σκοπός της επιλογής του συγκεκριμένου θέματος ομίλου είναι να αποκτήσει ο μαθητής γνώση: των μεθόδων και πρακτικών που χρησιμοποιούνται στις χημικές αναλύσεις, των  φυσικών και χημικών αρχών που  διέπουν τις αναλύσεις και των αναλυτικών τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων του εργαστηριακού εξοπλισμού  και των υλικών

4. ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δώρα Γκόντα

Στόχοι του ομίλου: Η ενθάρρυνση μιας πιο προσωπικής ματιάς των μαθητών μέσω της κινηματογραφικής αφήγησης με στόχο την ανάλυση ζητημάτων όπως ταυτότητα και πολυπολιτισμικότητα, υποχρεώσεις και δικαιώματα του πολίτη και άλλων εννοιών. Η ανάπτυξη της οπτικοακουστικής παιδείας με στόχο την κριτική θέαση και ανάλυση της κινηματογραφικής γραφής.

5. «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ»

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Μανοπούλου Παρασκευή

Στόχοι του ομίλου: να υποστηρίξει τη φιλοσοφική παιδεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της κριτικής, ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών και να τους προετοιμάσει για τη συμμετοχή στον Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφίας.

6. ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

« ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ SHAKESPEARE »

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Ματίνα Μέγα

Στόχοι του ομίλου:  Γνωριμία των μαθητών με την αγγλική κουλτούρα και σκέψη μέσα από το θεατρικό λόγο του William Shakespeare. Εμβάθυνση στο θεατρικό έργο του Άγγλου δραματουργού και δραματοποίηση αποσπασμάτων του.

7. ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

«ΟΤΑΝ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ…»

Υπεύθυνη καθηγήτρια Αρέτου Γεωργία.

Στόχοι του ομίλου: Γνωριμία με το μελοποιημένο έργο σύγχρονων ποιητών, π.χ. Ελύτη, Καββαδία κλπ. και η πραγματοποίηση μιας συναυλίας.

8. «ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ» : (εκφραστική ανάγνωση, αυθόρμητος λόγος, παιχνίδι ρόλων, προτρεπτικός λόγος, διττοί λόγοι – debate)

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δημακοπούλου Αλεξάνδρα

Στόχοι του ομίλου: Καλλιέργεια του προφορικού λόγου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη  της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και εποικοδομητικού διαλόγου – επιχειρηματολογία, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή μαθητών στους ετήσιους αγώνες επιχειρηματολογίας που διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

9. ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

« Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ; »

Υπεύθυνη καθηγήτρια Γεωργαντή Κατερίνα.

Στόχοι του ομίλου: Η συγκριτική αποτίμηση θεσμών, γεγονότων και φαινομένων της ιστορίας, όπως αυτά δεν παρουσιάζονται μέσα στα σχολικά εγχειρίδια, με τη διερευνητική μελέτη εναλλακτικών ιστορικών πηγών.

10.  « ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

Υπεύθυνος –Διδάσκων καθηγητής: Β. Ε. Βισκαδουράκης.

Στόχοι του ομίλου: Διδασκαλία των Μαθηματικών σε έκταση, σε βάθος και σε επίπεδο που να καλύπτει τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα των ταλαντούχων μαθητών της πόλης του Πειραιά και ιδιαίτερα όσων επιθυμούν να συμμετέχουν σε Μαθηματικούς Διαγωνισμούς και αργότερα να σπουδάσουν και να σταδιοδρομήσουν στα Μαθηματικά και τις Θετικές Επιστήμες.

11. ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

« ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ»

Υπεύθυνος καθηγητής Βαρθαλίτης Γιώργος.

Στόχοι του ομίλου: Θα αναγνωσθούν και θα συζητηθούν σημαντικά μυθιστορήματα εφηβείας. Ταυτόχρονα οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να καταθέσουν δική τους δημιουργία. Η αναγνωστική και δημιουργική εξοικείωση με τη λογοτεχνία είναι βασικοί στόχοι του ομίλου.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θεματολογία και τη μεθοδολογία των ομίλων μας καθώς και το έντυπο της αίτησης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του σχολείου μας:

http://lyk-peir-ionid.att.sch.gr/omiloi.htm

Αίτηση: omili_aitisi_2012-2013

Ο  Διευθυντής

Δρ. Σπυρίδων ΑβραμιώτηςΑφήστε μια απάντηση