Όμιλος Ιστορίας

ενημερωτικό φυλλάδιο: enimerotiko_filadio_omolos_istorias

[…] (Σχετικά με τους ομίλους) […]

Σχολικό έτος 2012-13

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ «Η ιστορία …επαναλαμβάνεται;»

Μια αναδρομική διερεύνηση επίμαχων ιστορικών θεμάτων μέσα από τη συγκριτική ερμηνεία πρωτογενών και δευτερογενών πηγών που αναφέρονται στη δημοκρατία, στον πόλεμο και την ειρήνη, στον θρησκευτικό φανατισμό, στον εθνικισμό και τον ολοκληρωτισμό. Σκοπός του ομίλου είναι ο ιστορικός γραμματισμός των μαθητών μέσα από την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και συνείδησης καθώς και η δημιουργία καινοτόμου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για μαθητές λυκείου.

ΤΑΞΗ Α, Β. και Γ  Λυκείου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 12
ΣΤΟΧΟΙ
  1. Η ανάπτυξη του ιστορικού γραμματισμού και της κριτικής σκέψης  των μαθητών μέσα από τη διερεύνηση αμφιλεγόμενων ιστορικών θεμάτων και πηγών.
  2. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν τη δημοκρατία, την ειρήνη και το ρατσισμό.
  3. Η δημιουργία βάσης δεδομένων για την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων της  διδασκαλίας της ιστορίας στο λύκειο.
  4. Η ανάπτυξη διαδικτυακής συνεργασίας με άλλα σχολεία του εξωτερικού που ασχολούνται με παρόμοια αντικείμενα.
  5. Η άντληση  πληροφοριών με τη χρήση πηγών του διαδικτύου και την υιοθέτηση του ψηφιακού γραμματισμού.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ 2012 Οκτώβριος: Αρχαία ελληνική πόλη: Αθήνα-

Σπάρτη.

Νοέμβριος:  Πόλεμος και κρίση : αθηναϊκή

ηγεμονία – πελοποννησιακός πόλεμος

Δεκέμβριος : Κοινή ειρήνη/ pax romana

2013 Ιανουάριος: Θρησκευτικός φανατισμός:

Εικονομαχία- Σχίσμα-Ισλάμ

Φεβρουάριος: Εθνικός φανατισμός και κρίση:

Προσφυγικό πρόβλημα

Μάρτιος: Πολιτικές θεωρίες κοινωνικού

ολοκληρωτισμού

Απρίλιος: Το  Γ΄ Ράϊχ και ο νεοφασισμός

Μάιος : Αξιολόγηση του ομίλου

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 2
Αφήστε μια απάντηση