Αξιολόγηση Προσφορών Εκδρομής στην Κέρκυρα (ΚΠΕ Κέρκυρας)

Δέσκειο  Γενικό  Λύκειο  Πάργας

ΠΡΑΞΗ 13η /9-3-2015
Στην Πάργα και στο Γραφείο του Γενικού Λυκείου Πάργας σήμερα 9-3-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:15 συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την μονοήμερη εκδρομή μαθητών της Α΄ και Β΄ Τάξης στην  Κέρκυρα (ΚΠΕ Κέρκυρας) στις  3-4-2015 και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη, η οποία έχει συγκροτηθεί με τη με αρ. 12/5-3-2015 πράξη της Δ/ντριας του ΓΕΛ Πάργας με παρόντα μέλη :
1.Πρόεδρος:Η Δ/ντρια Γκίκα Αγγελική
2.Μέλη: α) Τόλογλου Οδυσσέας ,καθηγητής κλ. ΠΕ02 του ΓΕΛ Πάργας- β)Σωτηρίου Κων/νος, καθηγητής κλ. ΠΕ13 του ΓΕΛ Πάργας- γ)Πλασκασοβίτη Βασιλική – Λουίζα, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΓΕΛ Πάργας- δ)Ζαχαριάς Χρήστος, εκπρόσωπος των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Τουρισμός και περιβάλλον».
Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των σχετικών προσφορών και συγκεκριμένα:
1. Προσφορά του τουριστικού γραφείου «SkarposTravel», με τιμή στα 27,64 ευρώ/άτομο .
2. Προσφορά του τουριστικού γραφείου «ITS Travel Office» με τιμή στα 31,76 ευρώ/άτομο .
3. Προσφορά του τουριστικού γραφείου «Boutas Tours» με τιμή στα 22,35 ευρώ/άτομο .
(Αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού αποτελούν οι σχετικές παραπάνω προσφορές, όπως αυτές έχουν παραληφθεί από το ΓΕΛ Πάργας )
Η Επιτροπή έκρινε ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη και το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών και σύμφωνη με την πρόσκληση που είχε απευθύνει το Γενικό Λύκειο Πάργας, είναι η προσφορά του τουριστικού γραφείου «Boutas Tours» και αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει σ’ αυτό το τουριστικό γραφείο την εκτέλεση της εκδρομής.
Ενστάσεις από όσους έχουν καταθέσει προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 12-3-2015 και ώρα 10:00 στο γραφείο του ΓΕΛ Πάργας.
Η Πρόεδρος : Γκίκα Αγγελική
Τα Μέλη: 1) Τόλογλου Οδυσσέας- 2) Σωτηρίου Κων/νος – 3)Πλασκασοβίτη
Βασιλική- Λουΐζα- 4) Ζαχαριάς Χρήστος

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων