Πρόσκληση για την πολυήμερη Εκδρομή Γ΄ Τάξης στην Ιταλία

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ

Αθ. Δέσκα 1

Πάργα 48060

Πληροφορίες: Γ. Δούρος

Τηλ:2684031241

Fax:2684032641

Email: mail@lyk-pargas.pre.sch.gr

Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/lykparga/

Πάργα 17-01-2014

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών από

Πάργα προς Ιταλία και αντίστροφα για πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Τάξης του

Γενικού Λυκείου Πάργας.»

ΣΧΕΤ. : «Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄ /02-12-2011) με θέμα «Εκδρομές-

Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

Καλούμε Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε

ισχύ ,αν ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την παρακάτω εκδρομή :

Το Γενικό Λύκειο Πάργας προτίθεται να πραγματοποιήσει την πολυήμερη εκδρομή των μαθητών

της Γ΄ Τάξης του στην Ιταλία (Ρώμη -Φλωρεντία) ως εξής:

Αναχώρηση από Πάργα μέσω Ηγουμενίτσας για Μπάρι στις 21 Φεβρουαρίου 2014.

Μπάρι -Πομπηία-Ρώμη: Τρεις διανυκτερεύσεις στη Ρώμη. (21, 22 και 23/2/14).

Ρώμη-Φλωρεντία(Σιένα-Πίζα): Δυο διανυκτερεύσεις στη Φλωρεντία.(24 και 25/2/14).

Φλωρεντία-Ανκόνα-Ηγουμενίτσα-Πάργα.(26 και 27/2/2014).

Στη εκδρομή θα λάβουν μέρος (33) μαθητές και (3) συνοδοί καθηγητές.

Η διαμονή των μαθητών και συνοδών καθηγητών θα γίνει σε Ξενοδοχεία 4 αστέρων

και θα περιλαμβάνει πρωινό και δείπνο .

Η διαμονή των μαθητών θα γίνει σε τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς

καθηγητές θα διατεθούν τρία μονόκλινα δωμάτια.

Οι προσφερόμενες προς τους εκδρομείς μαθητές και καθηγητές υπηρεσίες (τύπος

δωματίων-καθαριότητα κλπ ) θα είναι ανάλογες προς αυτές που προσφέρουν τα

ξενοδοχεία στους λοιπούς ενήλικους πελάτες τους.

Οι μαθητές και συνοδοί καθηγητές κατά τις μετακινήσεις τους με το πλοίο

(Ηγουμενίτσα-Μπάρι, Ανκόνα-Ηγουμενίτσα ) θα έχουν τετράκλινες καμπίνες.

Στη διάρκεια παραμονής στη Ιταλία θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις με ευθύνη και

δαπάνη του Τουριστικού Γραφείου σε : Πομπηία-Ρώμη-Βατικανό-Φλωρεντία-Σιένα-Πίζα.

Οι  είσοδοι  στα  Μουσεία  θα  βαρύνουν  του  εκδρομείς.

Τα τέλη εισόδου και φόροι διαμονής στις Πόλεις της Ιταλίας θα βαρύνουν το Τουριστικό Γραφείο.


Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής θα υπάρχει υπεύθυνος του Τουριστικού Γραφείου ως

«Αρχηγός» – Ξεναγός της εκδρομής.

Οι μετακινήσεις από Μπάρι προς Ρώμη, από Ρώμη προς Σιένα- Φλωρεντία από

Φλωρεντία προς Πίζα , από Φλωρεντία προς Ανκόνα και από τις πόλεις και τα

ξενοδοχεία προς τους χώρους περιήγησης και διασκέδασης (και αντίστροφα) θα

γίνονται με λεωφορείο ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου το οποίο θα συνοδεύει από

Ελλάδα την εκδρομή και με δαπάνη του Τουριστικού Γραφείου.

Θα υπάρχει Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή καθώς και πρόσθετη ασφάλιση, που θα

καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για μαθητές –συνοδούς

καθηγητές.

   Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς επιπλέον να λάβετε υπόψη σας και

τα εξής:

– Οι αναχωρήσεις με τα πλοία θα είναι καθορισμένες (όνομα Εταιρείας-ώρες

αναχώρησης).

Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις

προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής

νομοθεσίας.

Τα λεωφορεία πρέπει να είναι τέτοιας τεχνολογίας ώστε να επιτρέπεται η είσοδός τους στο κέντρο της Ρώμης και της Φλωρεντίας.

 

 Εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον εκ μέρους σας για την εκδρομή, παρακαλούμε να

έχουμε μέχρι τη Δευτέρα 27-01-2014 στις 10:00 σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά

σας όπου θα αναγράφεται η συνολική τιμή του πακέτου της εκδρομής , η αναγωγή

του παραπάνω ποσού ανά μαθητή και θα δηλώνεται επακριβώς τι θα περιλαμβάνει

(Ονόματα Ξενοδοχείων –Είδος Ξεναγήσεων –Ακτοπλοϊκές Εταιρείες- Ασφάλειες και κάθε

πρόσθετη παροχή ). (Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνονται οι σχετικοί φόροι,

τα τέλη εισόδου και οι φόροι διαμονής στις Πόλεις της Ιταλίας, οι επίναυλοι καυσίμων και ο Φ.Π.Α.)

Στον ίδιο φάκελο θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτετε ειδικό σήμα

και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να

διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Σχολείο μέχρι τις 27-01-2014 και ώρα 10:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27-01-2014 και ώρα 10:30 στο Γραφείο του

Γενικού Λυκείου Πάργας.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία από τον Διευθυντή

του Σχολείου.

Ο Διευθυντής

Γεώργιος Δούρος

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων