ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

Author's details

Biography


Περισσότερες πληροφορίες

Νεότερα άρθρα

  1. Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων — 8 Ιουνίου 2021
  2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ ΕΤΟΥΣ 2021 — 8 Ιουνίου 2021
  3. Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές — 8 Ιουνίου 2021
  4. Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -1 — 5 Ιουνίου 2021
  5. Οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 — 3 Ιουνίου 2021

Author's posts listings

Μαΐ 18

Η προκήρυξη για εισαγωγή των υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Μαΐ 18

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ) [Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)]

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Μαΐ 18

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Η με αριθμ. πρωτ. Φ.337/8/332777/Σ.3293/19/14-5-2021 εγκύκλιος ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ: ΨΞΡΤ6-ΧΩΠ)

Μαΐ 14

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού

Η υπ΄αριθμ. Φ.251/ 53234 /Α5/13 – 5 – 2021 υπουργική απόφαση εδώ.

Μαΐ 14

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η υπ’ αριθμ. Φ.253.1/53195/Α5/ 13 – 5 – 2021 υπουργική απόφαση εδώ.  

Μαΐ 14

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

Μαΐ 14

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

Απρ 24

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: Το κάπνισμα προκαλεί σοβαρή βλάβη στην υγεία μου

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Το κάπνισμα προκαλεί σοβαρή βλάβη στην υγεία μου», που υλοποιήθηκε τη φετινή χρονιά 2020-2021 στο ΓΕΛ Ορμύλιας, από ομάδα μαθητών της Β΄ Λυκείου και τους εκπαιδευτικούς, κ. Οικονομούδη Ιωάννη ΠΕ0404 και τον κ. Μεριβάνη Κωνσταντίνο ΠΕ11, πραγματοποιήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο που δόθηκε διαδικτυακά σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας (Γυμνάσιο …

Continue reading »

Απρ 23

ΚΥΑ για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/ 06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. καιΔοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Β’ 1423). Δείτε την ΚΥΑ  εδώ.

Μαρ 11

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Δείτε τον κανονισμό εδώ.

Older posts «

» Newer posts

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων