Αξιολόγηση προσφορών 3μερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β’ τάξης

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 συγκλήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α’ τάξης στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος στο μάθημα της Ιστορίας. Ανοίχτηκαν και εξετάστηκαν οι παρακάτω προσφορές:

@ Holidays

IQ Holidays

Manessis Travel

online Holidays

Sergiani Travel

Timothy’ s Family

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι μαθητές αποφάσισαν να επιλέξουν για τόπο προορισμού την πόλη του Βόλου και όχι την Πορταριά που τους προτάθηκε. Κατόπιν τούτου προκρίθηκε ομόφωνα αυτή του ταξιδιωτικού γραφείου Manessis Travel  ως οικονομικότερη και επειδή πληρούσε όλους τους όρους της προκήρυξης.