Αξιολόγηση προσφορών της 3μερης περιβαλλοντικής εκδρομής

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 συγκλήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών της τριήμερης περιβαλλοντικής εκδρομής της Α’ τάξης σε Σπάρτη – Μυστρά – Όρος Μαίναλο. Ανοίχτηκαν και εξετάστηκαν οι παρακάτω τρεις προσφορές:

Online holidays

@ Holidays

Manessis Travel

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών προκρίθηκε ομόφωνα αυτή του ταξιδιωτικού γραφείου Manessis Travel  ως οικονομικότερη και επειδή πληρούσε όλους τους όρους της προκήρυξης.