Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004).»

Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004)

https://blogs.sch.gr/lyknmakr/files/2022/03/ΕΞΕ-28056-2022-Διαβίβαση-Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής-Στρατιωτικού-Προσωπικού-.Κατάθεση-Δελτίου-Απογραφής-γεννηθέντων-το-έτος-2004.pdf