ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ – ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

Ρατσισμός   Ρατσισμός: Η κοινωνική ή πολιτική πρακτική διακρίσεων, που βασίζεται στο δόγμα της ανωτερότητας μιας φυλής, εθνικής ή κοινωνικής ομάδας και στην καλλιεργημένη αντίληψη των μελών της ότι οφείλουν να περιφρουρήσουν την αμιγή σύσταση, την καθαρότητα της ομάδας τους, καθώς και τον κυριαρχικό τους ρόλο έναντι των υπόλοιπων φυλετικών, εθνικών, κοινωνικών κ.λπ. ομάδων, που […]

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ Ορισμοί. Εργασία: Καταβολή μόχθου, σωματικού ή πνευματικού, για την παραγωγή έργου σε διάφορους τομείς. Επάγγελμα: Από το ρήμα επαγγέλλομαι = υπόσχομαι. Είναι η συστηματική ενασχόληση του ανθρώπου μ’ ένα συγκε­κριμένο αντικείμενο με σκοπό την κάλυψη βιοποριστικών αναγκών, την ικανοποίηση εσωτερικών αναζητήσεων, την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και την καταξίωση μέσα σ’ αυτό. Αξίες που […]

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Ορισμός: Ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος που διαθέτει ο άνθρωπος εκτός της υποχρεωτικής απασχόλησης του στον τομέα της καθημερινής του δραστη¬ριότητας, και μπορεί να τον αξιοποιήσει σύμφωνα με τις προσωπικές του επιλογές. Παράγοντες που συντελούν στην αύξηση του ελεύθερου χρόνου στην εποχή μας: α. η μηχανοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. β. οι εργασιακές κατακτήσεις μέσω των […]

Μ.Μ.Ε

Μ.Μ.Ε Σχέση πληροφόρησης και ενημέρωσης. Οι όροι «πληροφόρηση» και «ενημέρωση» συχνά χρησιμοποιούνται εναλλα­κτικά, αλλά ενώ σημασιολογικά συγγενεύουν, δεν ταυτίζονται. Η πληροφόρηση σημαίνει ως επί το πλείστον καταγραφή και συσσώρευση πληροφοριών, η οποία στηρίζεται κυρίως στην απομνημόνευση και δεν προϋποθέτει τόσο ενερ­γητική στάση του δέκτη απέναντι στα διάφορα μηνύματα. Η ενημέ­ρωση (εν + ημέρα) σημαίνει ότι […]

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Διαφήμιση είναι η γνωστοποίηση στο καταναλωτικό κοινό, με έντυπα και οπτικοακουστικά μέσα, των ιδιοτήτων ή των πλεονεκτημάτων, κυρίως προϊόντων ή  υπηρεσιών, αλλά και προσώπων ή ιδεών, με σκοπό την κατανάλωση, το πολιτικό όφελος ή την προώθηση κοινωφελών μηνυμάτων.   ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ο πομπός (διαφημιστής) Ο δέκτης (καταναλωτής) Το μήνυμα […]

;
Copyright © Γενικό Λύκειο Μυκόνου          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση