Ιδιωτικό συμφωνητικό με ταξιδιωτικό γραφείο 5/ημερης ΓΕ.Λ. Μονεμβασιάς

Μπορείτε να δείτε την σύμβαση πολυήμερης εκδρομής του ΓΕ.Λ. Μονεμβασιάς με το ταξιδιωτικό γραφείο. Λήψη αρχείου

συνέχεια....

Πρακτικό επιλογής προσφοράς πολυήμερης εκδρομής

Αναρτάται το πρακτικό επιλογής προσφοράς πολυήμερης εκδρομής της Γ Τάξης Λυκείου Μονεμβασιάς. Λήψη αρχείου

συνέχεια....