αξιολόγηση σχολ μον

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Αξιολόγηση

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)
Σχολική Μονάδα: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – 3062010
Σχολικό Έτος: 2022 – 2023
Ημερομηνία Εξαγωγής: 25/06/2023

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο στο drive.