ΙΕΠ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συλλογικός Προγραμματισμός της Σχολικής μας Μονάδας

Αξιολόγηση

Μπορείτε να δείτε τον συλλογικό προγραμματισμό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022-23 από το μενού το Σχολείο μας –> Εσωτερική Αξιολόγηση Σχολείου.

Για συντομία πατήστε τον σύνδεσμο.