“Εφαρμογή Μηχανογραφικού για τη δημιουργία κωδικού ασφαλείας των υποψηφίων για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.)”

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, θα μπορούν να προσέρχονται οι:

Τελειόφοιτοι και απόφοιτοι που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2023, προκειμένου να υποβάλλουν Μηχανογραφικό
Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο
για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.
Τελειόφοιτοι που δε συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2023, προκειμένου να υποβάλλουν Παράλληλο
Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.
Απόφοιτοι με την κατηγορία 10% που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς νέα
εξέταση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2023, προκειμένου να
υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password)

Το σχολείο θα δέχεται τους ενδιαφερόμενους απο 8.30π.μ. έως 13.30 μ.μ.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση