Επιμόρφωση Καθηγητών στη Βαρκελώνη

H κινητικότητα πέντε εκπαιδευτικών του Λυκείου Μελεσών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Νέες Τεχνολογίες για ένα Νέο Σχολείο»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κινητικότητα πέντε εκπαιδευτικών του Λυκείου Μελεσών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος επιμόρφωσης 2020-1-EL01-KA101-078647 και τίτλο : “ «Νέες Τεχνολογίες για ένα Νέο Σχολείο» , στην πόλη Mollet  στα περίχωρα της Βαρκελώνης κατά το διάστημα 25/4/2022 έως 30/4/2022, φιλοξενούμενοι από το Ινστιτούτο επιμορφώσεων “Seeds Training Courses”

H κινητικότητα πέντε εκπαιδευτικών του Λυκείου Μελεσών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Νέες Τεχνολογίες για ένα Νέο Σχολείο»Το πρόγραμμα αφορούσε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου πάνω σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και συγκεκριμένα στη μέθοδο Project (Project Based Learning), στη εκμάθηση μέσω παιγνίων (Gamification), Μεθόδους Διαχείρισης τάξης, Διαθεματική προσέγγιση διδασκαλίας (dictogloss) Αντεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom), μεθόδους διαφοροποιημένης μάθησης, όσο και στην παρουσίαση σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων διδασκαλίας.

Στα πλαίσια του προγράμματος, οι καθηγητές συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας όπου και υλοποίησαν δια ζώσης εκπαιδευτικά παραδείγματα των παραπάνω μεθόδων.

«Με την κινητικότητα αυτή, ολοκληρώνεται το ΚΑ1  Eramsus+ πρόγραμμα του σχολείου μας, αφήνοντας τη σχολική μας κοινότητα πιο πλούσια σε γνώση πάνω σε σύγχρονες μορφές μη τυπικής εκπαίδευσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την ενεργοποίηση των μαθητών, τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας και τη μεγιστοποίηση της σχολικής αποτελεσματικότητας.

Στόχος του σχολείου μας είναι οι παραπάνω γνώσεις να μεταφερθούν τόσο στους υπόλοιπους συναδέλφους του σχολείου μας όσο και σε συναδέλφους της ευρύτερης περιοχής μας», αναφέρεται, σε σχετική ανακοίνωση.