Κατηγορία: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
panellinies2018-735×400

Αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίων έτους 2019

1) Με το Νόμο 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα το ΤΕΙ Ηπείρου και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα μουσικών σπουδών-studies1521550061

Ο νέος τρόπος εισαγωγής σε 4 Τμήματα Μουσικών Σπουδών

(Απόφαση Φ.253/ 23170 /Α5/14-2-2019 Υπουργού Παιδείας) [Προσοχή: ΙΣΧΥΕΙ από το έτος 2019/2020] Καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο Τµήµα Μουσικής

Εγκύκλιος για τις απουσίες των μαθητών λόγω γρίπης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’αριθ. : Φ1/24044/Δ2/15-2-2019 του Υπουργείου Παιδείας, με θέμα: «Απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης» Σας ενημερώνουμε ότι οι απουσίες των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που οφείλονται στην

τειληξ

Πανελλήνιες: ‘Ενταξη τμημάτων Ιονίου Πανεπιστημίου και Παν. Ιωαννίνων σε επιστημονικά πεδία

Με την υπ’ αριθ.  Φ.253/2609/Α5 /9-1-2019 (ΦΕΚ Β 115/25-1-2019) απόφαση του Υπουργού Παιδείας εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία οι σχολές που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ

πανελληνιες

Ποιες σχολές απαιτούν ειδικά μαθήματα στις πανελλαδικές

[Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ (949/Β/16-3-2018)

Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των παρακάτω Σχολών ή Τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα κατά περίπτωση. Ειδικότερα οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές ή στα τμήματα ή στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

Επικοινωνία γονέων με το Σχολείο για απουσίες

Η νέα υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) προβλέπει τα ακόλουθα για την επικοινωνία των γονέων και κηδεμόνων με το σχολείο για την ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών.

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό.

Τί ισχύει για τις απουσίες (Όρια απουσιών)

Το νέο σύστημα απουσιών, όπως προβλέπεται στην 10645/ΓΔ4/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018)

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Επαρκής φοίτηση: Όριο οι 114 απουσίες

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων