Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής της Γ’ Λυκείου στα Ιωάννινα έχει ως εξής:Λήψη αρχείου