Αναρτάται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η σύμβαση που υπεγράφη για την πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Γ’  Λυκείου Κεραμειών με το ταξιδιωτικό γραφείο ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

Γνωστοποιείται επίσης ότι ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης είναι ο 6193562569/18-10-2021 της ασφαλιστικής εταιρείας ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ανώνυμος Ασφαλιστική και Αντασφαλιστική Εταιρεία.

Το πλήρες κείμενο της σύμβασης έχει ως εξής:Λήψη αρχείου