Εκδόθηκε υπουργική απόφαση για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Γενικού Λυκείου.

Μπορείτε να διαβάσετε και να μεταφορτώσετε την απόφαση από εδώ:Λήψη αρχείου