Την Πέμπτη 8/10/2021 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του πρακτορείου που θα αναλάβει τη διεξαγωγή της πενθήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου στα Ιωάννινα. Ανάδοχος αναδείχθηκε το πρακτορείο ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (Menegatos Travel),

Το αναλυτικό πρακτικό της ορισθείσας επιτροπής δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο και έχει ως εξής:Λήψη αρχείου