Αξιολόγηση προσφορών εκδρομής Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη

ΕΚΔΡΟΜΕΣ Εκπαιδευτικές δράσεις Επικαιρότητα Προκηρύξεις

Πράξη της 20-12-2019

Στις Κεραμειές και στο Γραφείο του Διευθυντή του Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών, σήμερα την  20/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 το μεσημέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση η ορισθείσα με απόφαση του Διευθυντή του ΓΕΛ Κεραμειών επιτροπή για την εξέταση θεμάτων που αφορούν στην προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ τάξεως του ΓΕΛ Κεραμειών, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη (5-9/3/2020) από κοινού με την Γ΄ τάξη Λυκείου των Λ.Τ. Μεσοβουνίων, αποτελούμενη από τους:

  • Χριστοφοράτος Χριστόφορος, Διευθυντής ΓΕΛ Κεραμειών
  • Τουμασάτος Ηλίας, εκπαιδευτικός ΓΕΛ Κεραμειών
  • Απατζίδου Ελισάβετ, εκπαιδευτικός ΓΕΛ Κεραμειών
  • Μαρία Λιπιάτου, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΓΕΛ Κεραμειών
  • Ευάγγελος-Διονύσιος Φωκάς, εκπρόσωπος των μαθητών του ΓΕΛ Κεραμειών

 

προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών που αφορούν στην υπ’ αριθ. 640/13-12-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά πρακτορεία που αφορά την εν λόγω εκδρομή.

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι εμπρόθεσμα υποβλήθηκαν οι ακόλουθες προσφορές:

Α. Connection Travel, γραφείο Γενικού Τουρισμού (Θεσσαλονίκη), που προσέφερε τις ακόλουθες τιμές ανά μαθητή

Ξενοδοχείο Τιμή ανά μαθητή με ημιδιατροφή
Grand Hotel Palace 269
A.d. Imperial palace 287
Porto Palace 269
Philippion Hotel 247
Capsis 279
Kinissi Palace 227

 

Β. Μενεγάτος Παναγής (Menegatos Travel) που προσέφερε τις ακόλουθες τιμές ανά μαθητή

Ξενοδοχείο Τιμή ανά μαθητή με ημιδιατροφή
Royal Hotel 225

 

Γ. Ανδρεάτος – Σ. Σταματάτος Ο.Ε. (Agelos Travel, Αργοστόλι),  το έγγραφο του οποίου δεν περιείχε προσφορά, αλλά ευχές για καλές γιορτές.

 

Δ. TRAVELLER of Kefalonia – Τραυλός Ανδρέας, Αργοστόλι που προσέφερε τις ακόλουθες τιμές ανά μαθητή

Ξενοδοχείο Τιμή ανά μαθητή με ημιδιατροφή
Royal Hotel 230

 

Η επιτροπή, αφού εξέτασε τις προσφορές διαπίστωσε ότι εξ όσων βρίσκονταν εντός των προδιαγραφών της προκήρυξης, η οικονομικώς πλέον συμφέρουσα προσφορά (συνδυασμός ποιότητας και τιμής) είναι εκείνη του ταξιδιωτικού πρακτορείου ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (Menegatos Travel) που αφορά στο ξενοδοχείο ROYAL HOTEL με προσφερόμενη τιμή ανά μαθητή Ευρώ 225,00 και ως εκ τούτου

Αποφασίζει

Αναθέτει την διεξαγωγή της εν λόγω εκδρομής στον κ.  Μενεγάτο Παναγή (Menegatos Travel) για διαμονή στο ξενοδοχείο ROYAL HOTEL και τιμή ανά μαθητή 225,00 €  (διακόσια είκοσι πέντε Ευρώ) σύμφωνα με όλα τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στην υπό κρίση πρόσκληση εκδήλωσης ανδιαφέροντος και εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του Σχολείου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Η πράξη αυτή διαβάστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αφήστε μια απάντηση