Πρόγραμμα Δευτέρας 7-10-2019

Επικαιρότητα Χωρίς κατηγορία

Το πρόγραμμα για τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 θα διαμορφωθεί ως εξής:

[Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 2 παρά τέταρτο]

Ώρα Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2
1 Άλγεβρα Γεωμετρία Αγγλικά Αρχαία Αρχαία [ΑΝΘ]

Φυσική [ΘΕΤ/ΥΓ]

Οικονομία [ΟΙΚ]

Αρχαία [ΑΝΘ]

Φυσική [ΘΕΤ/ΥΓ]

Οικονομία [ΟΙΚ]

2 Γλώσσα Λογοτεχνία Γεωμετρία ‘Αλγεβρα Αρχαία [ΑΝΘ]

Φυσική [ΘΕΤ/ΥΓ]

Οικονομία [ΟΙΚ]

Αρχαία [ΑΝΘ]

Φυσική [ΘΕΤ/ΥΓ]

Οικονομία [ΟΙΚ]

3 Αρχαία Ιστορία Ιστορία Γεωμετρία Κοιν/γία [ΑΝΘ]

Μαθηματικά [ΘΕΤ/ΟΙΚ]

Βιολογία [ΥΓ]

Κοιν/γία [ΑΝΘ]

Μαθηματικά [ΘΕΤ/ΟΙΚ]

Βιολογία [ΥΓ]

4 Αγγλικά Βιολογία Αρχαία [ΑΝΘ]

Φυσική [ΘΕΤ]

Αρχαία [ΑΝΘ]

Φυσική [ΘΕΤ]

Ιστορία [ΑΝΘ]

Χημεία [ΘΕΤ/ΥΓ]

Πληροφορική [ΟΙΚ]

Ιστορία [ΑΝΘ]

Χημεία [ΘΕΤ/ΥΓ]

Πληροφορική [ΟΙΚ]

5 Πολιτική Π. Αγγλικά Άλγεβρα Ιστορία Γλώσσα Γλώσσα
6 Επιλογές [Εικαστικά / Πληροφορική] Επιλογές [Εικαστικά / Πληροφορική] Πολιτική Π. Βιολογία Γλώσσα Γλώσσα
7 Ιστορία Πολιτική Π. Βιολογία Γυμναστική Επιλογές

[Λατινικά, Σχέδιο, Αγγλικά, Γαλλικά]

Επιλογές [Λατινικά, Σχέδιο, Αγγλικά, Γαλλικά]

Αφήστε μια απάντηση