Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σχολικούς περιπάτους 2019-2020 [Προθεσμία : 1/10/2019]

ΕΚΔΡΟΜΕΣ Επικαιρότητα Προκηρύξεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

 

Διεύθυνση …….. Κεραμειές

Ταχ. Κωδ. ……… 28100

Τηλέφωνο ………26710- 69182

E-mail: ……..mail@lyk-keram.kef.sch.gr

 

 

 

Κεραμειές  : 23/09/2019

Αρ. πρωτ. 524

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση σχολικών περιπάτων και ημερήσιας εκδρομής του Βαλλιάνειου Γενικού Λυκείου Κεραμειών το έτος 2019-2020.

 

Ο Διευθυντής του  Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών, έχοντας υπόψιν τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» (ΦΕΚ 681/06-03-2017) καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο τουριστικό γραφείο, κάτοχο του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία σε ισχύ ειδικού σήματος λειτουργίας, να υποβάλει έγγραφη κλειστή προσφορά για την πραγματοποίηση των ακόλουθων σχολικών περιπάτων και ημερήσιας εκδρομής που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020 από το Βαλλιάνειο Λύκειο Κεραμειών.

             Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 126 + συνοδοί καθηγητές (3 λεωφορεία)

 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ:

  1. Σχολικοί περίπατοι

Α. ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ-ΡΑΖΑΤΑ

Β. ΣΑΜΗ-ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ

Γ. ΣΚΑΛΑ

Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

 Μία ημερήσια εκδρομή στο Φισκάρδο τον μήνα Απρίλιο 2020.

Οι εκδρομές θα πραγματοποιηθούν με τουριστικά λεωφορεία, τα οποία θα πρέπει να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις καταλληλότητας και ασφαλείας. Ο οδηγός του λεωφορείου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχολικές εκδρομές. Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να αναφέρονται τα δρομολόγια των πλοίων που θα χρησιμοποιηθούν για την αναχώρηση και επιστροφή στην Κεφαλονιά.

Τα λεωφορεία δεν είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιμα σε όλη τη διάρκεια της σχολικής εκδρομής, παρά μόνο για τη μετάβαση από Κεραμειές προς τον τόπο πραγματοποίησης της εκδρομής και την επιστροφή από εκεί στις Κεραμειές.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:

(α) Την τελική συνολική τιμή (σε Ευρώ) χωριστά για κάθε προορισμό.

(β) την επιβάρυνση ανά μαθητή ή και ανά λεωφορείο την ημέρα.

Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να επισυνάπτονται: (α) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ (β) στοιχεία ότι τα λεωφορεία της εκδρομής πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις καταλληλότητας και ασφάλειας.

Οι προσφορές κατατίθενται κλειστές στο γραφείο του Διευθυντή του Βαλλιάνειου Γενικού Λυκείου Κεραμειών, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου. Το άνοιγμα των φακέλων και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Βαλλιάνειο Γενικό Λύκειο Κεραμειών στις 1 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Κριτήριο για την τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας, (http://dide.kef.sch.gr) και στην ιστοσελίδα του σχολείου https://blogs.sch.gr/lykkeram/

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.

Αφήστε μια απάντηση