Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την ένταξη των πανεπιστημιακών σχολών στα τέσσερα επιστημονικά πεδία.

Μπορείτε να δείτε και να μεταφορτώσετε το ΦΕΚ εδώ. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι για τις φετινές πανελλαδικές δεν θα είναι διαθέσιμα όλα τα τμήματα που θα δείτε στους σχετικούς πίνακες.

Για τον λόγο αυτό συμβουλευτείτε και το κείμενο που βρίσκεται κάτω από τους πίνακες, για να δείτε ποια από τα τμήματα θα ξεκινήσουν αργότερα τη λειτουργία τους.Λήψη αρχείου