Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Γ΄ γενικού Λυκείου, που θα αρχίσει να ισχύει από το σχολικό έτος 2019-2020 έχει ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(σύνολο ωρών την εβδομάδα  32)

Μαθήματα Γενικής Παιδείας 
Θρησκευτικά (1 ώρα)
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 6 ώρες
Φυσική Αγωγή 2 ώρες
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

(6 ώρες κάθε μάθημα συν 1 ώρα ανά μάθημα
για επίλυση αποριών, ανακεφαλαίωση κ.λπ.)

Ομάδα Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών 
Αρχαία Ελληνικά 7 ώρες
Ιστορία 7 ώρες
Κοινωνιολογία 7 ώρες

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 
Φυσική 7 ώρες
Χημεία 7 ώρες
Μαθηματικά 7 ώρες

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας
Φυσική 7 ώρες
Χημεία 7 ώρες
Βιολογία 7 ώρες

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών
Οικονομίας και Πληροφορικής 
Μαθηματικά 7 ώρες
Πληροφορική 7 ώρες
Οικονομία 7 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα μαθήματα)

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 ώρες
Ελεύθερο Σχέδιο 2 ώρες
Γραμμικό σχέδιο 2 ώρες
Λατινικά 2 ώρες