Αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίων έτους 2019

Επικαιρότητα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Πανελλαδικές εξετάσεις

1) Με το Νόμο 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα το
ΤΕΙ Ηπείρου και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο αντίστοιχα,.άρα στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019 δεν θα υπάρχει κανένα
Τμήμα των 2 παραπάνω ΤΕΙ. Με τις Φ. 253/2609/Α5 (ΦΕΚ 115 Β΄/2019) και Φ. 253/2647/Α5 (ΦΕΚ
115 Β΄/2019) Υπουργικές Αποφάσεις, τα νέα Τμήματα που ιδρύθηκαν, εντάχθηκαν στα
επιστημονικά πεδία για το μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι το 2019.
Επίσης, το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, μετονομάζεται σε Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ,
μετονομάζεται σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας.
Τέλος, η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των 6 παρακάτω Τμημάτων
– του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων α) Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την πόλη της
Ηγουμενίτσας, β) Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας και γ)
Μηχανολόγων Μηχανικών με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων,
– όπως και του Ιόνιου Πανεπιστημίου α) Εθνομουσικολογίας με έδρα την πόλη του Ληξουρίου, β)
Περιφερειακής Ανάπτυξης με έδρα την πόλη της Λευκάδας και γ) Τουρισμού με έδρα την πόλη της
Κέρκυρας,
καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των
υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι αργότερα από το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α΄142).
Από τα ανωτέρω 6 Τμήματα μόνο το Τμήμα Τουρισμού (Κέρκυρα) του Ιονίου Πανεπιστημίου θα
λειτουργήσει φέτος, δηλαδή το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

2) Αντίστοιχα, με το Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας καταργείται ως αυτοτελές
νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης το Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ορισμένα Τμήματά του στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Με τις Φ. 253/43914/Α5 (ΦΕΚ 1118
Β΄/2019) και Φ. 253/43922/Α5 (ΦΕΚ 1204 Β΄/2019) Υπουργικές Αποφάσεις, τα νέα Τμήματα που
ιδρύθηκαν, εντάχθηκαν στα επιστημονικά πεδία για το μηχανογραφικό δελτίο που θα
συμπληρώσουν οι υποψήφιοι το 2019. Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
(Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα: α) Τμήμα
Φιλοσοφίας και β) Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3) Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 115/2018 (Α’ 224), στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
στο Τμήμα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) θα λειτουργήσουν δύο
εισαγωγικές κατευθύνσεις:
– ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ–ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) και
– ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. 204754/Ζ1/2018 (Β’ 5655) υπουργικής απόφασης
το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας μεταβάλλει το γνωστικό του αντικείμενο και μετονομάζεται σε
Τμήμα ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ).
4) Υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν και οι αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο των ΓΕΛ, όπως
περιγράφονται στην Φ.251/159046/Α5/25-9-2018 ενημερωτική μας εγκύκλιο.
Ο συνημμένος δισέλιδος πίνακας περιλαμβάνει τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήματα του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως εντάχθηκαν στα 4 επιστημονικά
πεδία για τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις φετινές εξετάσεις. Παρακαλούμε ο
συνημμένος πίνακας να μοιραστεί στους μαθητές-υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών
εξετάσεων..Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση