Αρχική » 2019 » Απρίλιος

Αρχείο μηνός Απρίλιος 2019

Kατηγορίες

Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών 2019 [Προθεσμία: από 2 έως 20/5]

Από 2 έως 20 Μαΐου η υποβολή δικαιολογητικών για την συμμετοχή  στις προκαταρκτικές εξετάσεις  των Στρατιωτικών Σχολών

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών θα γίνεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου και ώρα 00:00 έως τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 24:00.

Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr.

Διαβάστε και κατεβάστε το κείμενο της προκήρυξης από εδώ:Λήψη αρχείου

Αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίων έτους 2019

1) Με το Νόμο 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα το
ΤΕΙ Ηπείρου και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο αντίστοιχα,.άρα στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019 δεν θα υπάρχει κανένα
Τμήμα των 2 παραπάνω ΤΕΙ. Με τις Φ. 253/2609/Α5 (ΦΕΚ 115 Β΄/2019) και Φ. 253/2647/Α5 (ΦΕΚ
115 Β΄/2019) Υπουργικές Αποφάσεις, τα νέα Τμήματα που ιδρύθηκαν, εντάχθηκαν στα
επιστημονικά πεδία για το μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι το 2019.
Επίσης, το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, μετονομάζεται σε Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ,
μετονομάζεται σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας.
Τέλος, η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των 6 παρακάτω Τμημάτων
– του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων α) Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την πόλη της
Ηγουμενίτσας, β) Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας και γ)
Μηχανολόγων Μηχανικών με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων,
– όπως και του Ιόνιου Πανεπιστημίου α) Εθνομουσικολογίας με έδρα την πόλη του Ληξουρίου, β)
Περιφερειακής Ανάπτυξης με έδρα την πόλη της Λευκάδας και γ) Τουρισμού με έδρα την πόλη της
Κέρκυρας,
καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των
υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι αργότερα από το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α΄142).
Από τα ανωτέρω 6 Τμήματα μόνο το Τμήμα Τουρισμού (Κέρκυρα) του Ιονίου Πανεπιστημίου θα
λειτουργήσει φέτος, δηλαδή το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

2) Αντίστοιχα, με το Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας καταργείται ως αυτοτελές
νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης το Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ορισμένα Τμήματά του στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Με τις Φ. 253/43914/Α5 (ΦΕΚ 1118
Β΄/2019) και Φ. 253/43922/Α5 (ΦΕΚ 1204 Β΄/2019) Υπουργικές Αποφάσεις, τα νέα Τμήματα που
ιδρύθηκαν, εντάχθηκαν στα επιστημονικά πεδία για το μηχανογραφικό δελτίο που θα
συμπληρώσουν οι υποψήφιοι το 2019. Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
(Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα: α) Τμήμα
Φιλοσοφίας και β) Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3) Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 115/2018 (Α’ 224), στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
στο Τμήμα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) θα λειτουργήσουν δύο
εισαγωγικές κατευθύνσεις:
– ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ–ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) και
– ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. 204754/Ζ1/2018 (Β’ 5655) υπουργικής απόφασης
το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας μεταβάλλει το γνωστικό του αντικείμενο και μετονομάζεται σε
Τμήμα ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ).
4) Υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν και οι αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο των ΓΕΛ, όπως
περιγράφονται στην Φ.251/159046/Α5/25-9-2018 ενημερωτική μας εγκύκλιο.
Ο συνημμένος δισέλιδος πίνακας περιλαμβάνει τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήματα του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως εντάχθηκαν στα 4 επιστημονικά
πεδία για τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις φετινές εξετάσεις. Παρακαλούμε ο
συνημμένος πίνακας να μοιραστεί στους μαθητές-υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών
εξετάσεων..Λήψη αρχείου

Πρόγραμμα Ειδικών Μαθημάτων και αθλητικών δοκιμασιών [Πανελλαδικές εξετάσεις]

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-6-2019 ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22-6-2019 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

08.30 π.μ.

15:30 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24-6-2019 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 08.30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 25-6-2019 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 08.30 π.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26-6-2019 ΓΑΛΛΙΚΑ 08.30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 27-6-2019 ΑΡΜΟΝΙΑ

 

08.30 π.μ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-6-2019 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 18.00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29-6-2019 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 10.00 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 1-7-2019 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 08.30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 2-7-2019 ΙΤΑΛΙΚΑ 08.30 π.μ.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις  08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις  09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης  10:00 π.μ.

μέχρι τις  15:00 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης  15:30 μ.μ.

μέχρι τις  17:30 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης  18:00 μ.μ.

 

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,

– των  Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό)  είναι έξι (6) ώρες,

– του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί  2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

 

 

Β) Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδημαϊκού έτους 2019-20 ορίζεται το διάστημα από την Τρίτη 18-6-2019 μέχρι και την Παρασκευή 28-6-2019.

 

Αποτελέσματα σχολικών αγώνων σχολικού έτους 2018-2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ Α ΦΑΣΗ
ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΙΒΟ   ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
α/α Επώνυμο Όνομα Όνομα Τάξη Αγώνισμα
Πατέρα ΘΕΣΗ
1 ΧΑΣΑΝΑΙ ΚΕΤΙΟΝΑ ΑΒΝΙ Β΄  100 μέτρα 4
2 ΛΑΠΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΕΜΑΛ Α΄  100 μέτρα EΓΚ
3 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β΄  200 μέτρα 4
4 ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α΄  μήκος 5
5 ΤΣΕΚΙΤΣΙ ΕΡΒΕΛΙΝΤΑ ΤΖΕΛΑΛ Α΄ ύψος 5
6 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α΄  σφαίρα 9
7 ΠΕΦΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α΄  σφαίρα 4
1 ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Β΄ 100 μέτρα 1
2 ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Β΄ 100 μέτρα EΓΚ
3 ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΦΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ΄ 200 μέτρα 5
4 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β΄ 400 μέτρα 1
5 ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Β΄ 400 μέτρα 3
6 ΖΑΛΛΙ ΒΑΝΓΓΕΛ ΘΟΜΑ Α΄ 1.500 μέτρα 4
7 ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β΄ 1.500 μέτρα 3
8 ΛΕΣΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ ΝΤΡΙΤΑΝ Β’ μήκος 2
9 ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Γ΄ ύψος 3
10 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΣΠΥΡ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Γ΄ σφαίρα 7
11 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Β΄ σφαίρα 9
Ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΑΣΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
 ΣΕ ΣΥΝ.ΜΕΤ.40 ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ= 6 (2=1=3)
ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 39=62
2 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 9=60
3 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΣΑΜΗ 2=1
4 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΠΡΩΤΟ 0=2
5 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΙΘΑΚΗ 2=0α.α
6 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 0=2
7 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ 3=2
8 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 0=0(4-3)
9 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 1=1(4-3)
10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΓΕΛ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0=1

Ηλεκτρονικοί κίνδυνοι για παιδιά και νέους – Επιμορφωτική Ημερίδα [Σάββατο, 13-4-2019]

Από το 2ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σας προσκαλούμε το Σάββατο, 13 Απριλίου 2019, ώρα 10:00 έως 13:00, στο Δημοτικό Θέατρο ο «ΚΕΦΑΛΟΣ», στο Αργοστόλι, σε Ημερίδα με θέμα: «Ηλεκτρονικοί κίνδυνοι για παιδιά και νέους».
Η Ημερίδα διοργανώνεται από το 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ιονίων Νήσων, με τη συνεργασία/συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων και της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.30 – 10.00   Εγγραφές
10.00 – 10.20   Χαιρετισμοί:
 

10.20 – 10.50

   Εισηγήσεις

«Εικονική βία για παιδιά και νέους» κ. Γιάννης Πανούσης, Καθηγητής, π. Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, π. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θράκης

 

10.50 – 11.20

 «Ασφαλής πλοήγηση στον κυβερνοχώρο» κ. Ματακούλιας Ευστράτιος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Υποδιοικητής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
11.20 – 12.00   Συζήτηση
 

12.00 – 12.30

   

Διάλειμμα 

12.30 – 12.50   Σύνοψη- Κλείσιμο
12.50 – 13.00   Παραλαβή Βεβαιώσεων παρακολούθησης

Επισήμανση: Οι Εκπαιδευτικοί και οι Φοιτητές παρακαλούνται να εγγραφούν κατά την προσέλευσή τους, προκειμένου να τους χορηγηθεί η αντίστοιχη Βεβαίωση συμμετοχής/παρακολούθησης.

 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια. Το αναλυτικό πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα Γενικά Λύκεια, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ [Γ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ]
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ [ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ]

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ [ΘΕΤΙΚΩΝ / ΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡ.]

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΙΣΤΟΡΙΑ [ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ]

ΦΥΣΙΚΗ [ΘΕΤΙΚΩΝ]

Α.Ε.Π.Π. [ΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡ. ]

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΛΑΤΙΝΙΚΑ [ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ]

ΧΗΜΕΙΑ [ΘΕΤΙΚΩΝ]

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ. ΘΕΩΡΙΑΣ [ΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡ. ]

ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΒΙΟΛΟΓΙΑ [ΘΕΤΙΚΩΝ]

ΒΙΟΛΟΓΙΑ [ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ]

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και
εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Προσεχώς θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων.

Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2018-2019: 22 Μαΐου

Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 θα λήξουν τα μαθήματα στα Λύκεια της χώρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 51922/ΓΔ4/3-4-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

 

Σαν σήμερα

  1. 24/11/1859: Ο Κάρολος Δαρβίνος δημοσιεύει το μνημειώδες έργο του «Η καταγωγή των ειδών».

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων