Αξιολόγηση προσφορών για εκδρομή Α΄ Λυκείου στην Καλαμάτα

Στις Κεραμειές και στο Γραφείο του Διευθυντή του Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών, σήμερα την  26/02/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 το μεσημέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση η ορισθείσα με απόφαση του Διευθυντή του ΓΕΛ Κεραμειών επιτροπή για την εξέταση θεμάτων που αφορούν στην προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ τάξεως του ΓΕΛ Κεραμειών, με προορισμό την Καλαμάτα […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομή Α΄ Λυκείου στην Καλαμάτα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α΄ τάξης του Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών στην Πελοπόννησο (με διαμονή στην Καλαμάτα). Ο Διευθυντής του Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 2 και 10 έως 18 της υπ’ αριθ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) καλούμε […]

Όλο το άρθρο

Ο νέος τρόπος εισαγωγής σε 4 Τμήματα Μουσικών Σπουδών

(Απόφαση Φ.253/ 23170 /Α5/14-2-2019 Υπουργού Παιδείας) [Προσοχή: ΙΣΧΥΕΙ από το έτος 2019/2020] Καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και στο Τµήµα Εθνοµουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και […]

Όλο το άρθρο

Εγκύκλιος για τις απουσίες των μαθητών λόγω γρίπης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’αριθ. : Φ1/24044/Δ2/15-2-2019 του Υπουργείου Παιδείας, με θέμα: «Απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης» Σας ενημερώνουμε ότι οι απουσίες των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, εάν είναι ενήλικοι/ες, προσκομίσουν […]

Όλο το άρθρο

Οδηγίες για τη γρίπη

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας διατυπώνει τις ακόλουθες οδηγίες σε γονείς, καθηγητές και μαθητές σχετικά με την εποχική γρίπη: Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη. Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την εμφάνιση της εποχικής γρίπης, συστήνονται στις σχολικές μονάδες οι ακόλουθες οδηγίες με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσής της: 1.Παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης […]

Όλο το άρθρο