Διαγωνισμός για εκδρομή Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη (Φεβρ. 2019)

ΕΚΔΡΟΜΕΣ Επικαιρότητα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση επταήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ τάξης του Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών και της Γ΄ τάξης των Λυκειακών Τάξεων Μεσοβουνίων στη Θεσσαλονίκη

Ο Διευθυντής του Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 2 και 10 έως 18 της υπ’ αριθ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο τουριστικό γραφείο, κάτοχο του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία σε ισχύ ειδικού σήματος λειτουργίας, να υποβάλει έγγραφες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ τάξης του Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών στη Θεσσαλονίκη. Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν και 7 μαθητές και δύο συνοδοί από την Γ΄ τάξη Λυκειακών Τάξεων Μεσοβουνίων.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α. Προορισμός: Η εκδρομή έχει προορισμό τη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 21 και 27 Φεβρουαρίου 2019 (έξι διανυκτερεύσεις). Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα πραγματοποιηθούν με αφετηρία και προορισμό τη Θεσσαλονίκη επισκέψεις σε αξιοθέατα και χώρους της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με το πρόγραμμα, καθώς και δύο επισκέψεις εκτός Θεσσαλονίκης, ειδικότερα:
1. Επίσκεψη στην Έδεσσα – Λουτρά Πόζαρ
2. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας

Β. Αριθμός συμμετεχόντων: Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή έχει ως εξής:
[1] ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ: Μαθητές: 34 (τριάντα τέσσερις). Συνοδοί καθηγητές: 3
[2] Λ.Τ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ: Μαθητές: 7 (επτά) Συνοδοί καθηγητές: 2

ΣΥΝΟΛΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ 41 / ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 5

Η αναχώρηση θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη από το κτήριο του Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών για τους μαθητές και συνοδούς του Λυκείου Κεραμειών και από το κτήριο του Γυμνασίου-Λ.Τ. Μεσοβουνίων για τους μαθητές και συνοδούς των Μεσοβουνίων.
Η επιστροφή θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη στο κτήριο του Βαλλιάνειου Γενικού Λυκείου Κεραμειών για τους μαθητές και συνοδούς του Λυκείου Κεραμειών και στο κτήριο του Γυμνασίου-Λ.Τ. Μεσοβουνίων για τους μαθητές και συνοδούς των Μεσοβουνίων.

Οι προσφορές κατατίθενται κλειστές στο γραφείο του Διευθυντή του Βαλλιάνειου Γενικού Λυκείου Κεραμειών, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου. Το άνοιγμα των φακέλων και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Βαλλιάνειο Γενικό Λύκειο Κεραμειών στις 14 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 το μεσημέρι.
Κριτήριο για την τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συνδυασμός ποιότητας και τιμής).
Η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού μπορεί να κηρύξει τον διαγωνισμό άγονο εφ’ όσον κρίνει ότι οι υποβληθείσες προσφορές δεν είναι συμφέρουσες, και να εκδώσει νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τη σχετική φόρμα εδώ:Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση