Μήνας: Φεβρουάριος 2018

Ανάρτηση σύμβασης εκδρομής Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη

Αναρτάται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία το από 3/2/2018 ιδιωτικό συμφωνητικό του Σχολείου μας με το Τουριστικό Γραφείο Menegatos Travel and Tourism για την εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη

Ανάρτηση σύμβασης εκδρομής Β΄ Λυκείου στη Βουλή των Ελλήνων

Αναρτάται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία το από 3/2/2018 ιδιωτικό συμφωνητικό του Σχολείου μας με το Τουριστικό Γραφείο Menegatos Travel and Tourism  για την εκδρομή της Β΄ Λυκείου στην Αθήνα

Επικοινωνία γονέων με το Σχολείο για απουσίες

Η νέα υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) προβλέπει τα ακόλουθα για την επικοινωνία των γονέων και κηδεμόνων με το σχολείο για την ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών.

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό.

Τί ισχύει για τις απουσίες (Όρια απουσιών)

Το νέο σύστημα απουσιών, όπως προβλέπεται στην 10645/ΓΔ4/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018)

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Επαρκής φοίτηση: Όριο οι 114 απουσίες

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Εκδρομή Β΄ Λυκείου στην Αθήνα: Επανάληψη διαδικασίας αξιολόγησης προσφορών

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ 02/02/2018

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018

 Στις Κεραμειές και στο γραφείο του ΓΕΛ Κεραμειών σήμερα Παρασκευή 2/2/2018 συνήλθε η επιτροπή για  την εκδρομή της Β΄ Λυκείου σχολικού έτους 2017-2018 στην Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων), η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 15/25-01-2017 του Δ/ντή Χριστοφοράτου Χριστόφορου, η οποία έχει έργο την επανάληψη αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή. Η επιτροπή αποτελείται από τους 1) Χριστοφοράτο Χριστόφορο, πρόεδρο, 2) Τουμασάτο Ηλία, 3) Ποταμιάνου Σουλτάνα, 4) Λιάρου Σοφία, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, 5) Σπυράτου Αικατερίνη, εκπρόσωπο των μαθητών.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων