Ανάρτηση σύμβασης εκδρομής Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη

Αναρτάται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία το από 3/2/2018 ιδιωτικό συμφωνητικό του Σχολείου μας με το Τουριστικό Γραφείο Menegatos Travel and Tourism για την εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη Ελλήνων από 08/03/2018 έως και 14/03/2018. Κατεβάστε το αρχείο από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Σύμβαση Εκδρομής 2018002

Όλο το άρθρο

Ανάρτηση σύμβασης εκδρομής Β΄ Λυκείου στη Βουλή των Ελλήνων

Αναρτάται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία το από 3/2/2018 ιδιωτικό συμφωνητικό του Σχολείου μας με το Τουριστικό Γραφείο Menegatos Travel and Tourism  για την εκδρομή της Β΄ Λυκείου στην Αθήνα Βουλή των Ελλήνων από 01/03/2018 έως και 04/03/2018. Κατεβάστε το αρχείο από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Σύμβαση Εκδρομής 2018001

Όλο το άρθρο

Επικοινωνία γονέων με το Σχολείο για απουσίες

Η νέα υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) προβλέπει τα ακόλουθα για την επικοινωνία των γονέων και κηδεμόνων με το σχολείο για την ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών. 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το […]

Όλο το άρθρο

Τί ισχύει για τις απουσίες (Όρια απουσιών)

Το νέο σύστημα απουσιών, όπως προβλέπεται στην 10645/ΓΔ4/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Επαρκής φοίτηση: Όριο οι 114 απουσίες Επαρκής […]

Όλο το άρθρο

Εκδρομή Β΄ Λυκείου στην Αθήνα: Επανάληψη διαδικασίας αξιολόγησης προσφορών

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ 02/02/2018 ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018  Στις Κεραμειές και στο γραφείο του ΓΕΛ Κεραμειών σήμερα Παρασκευή 2/2/2018 συνήλθε η επιτροπή για  την εκδρομή της Β΄ Λυκείου σχολικού έτους 2017-2018 στην Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων), η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 15/25-01-2017 του Δ/ντή […]

Όλο το άρθρο