Εκδρομή Γ΄ Λυκείου: Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών

Χωρίς κατηγορία

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ 26/01/18

ΘΕΜΑ: ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στις Κεραμειές και στο γραφείο του ΓΕΛ Κεραμειών σήμερα Παρασκευή 15/01/2018 συνήλθε η επιτροπή για την εκδρομή της Γ΄ λυκείου σχολικού έτους 2017-2018, η οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ. 15/25-01-2017 του Δ/ντή Χριστοφοράτου Χριστόφορου, η οποία έχει έργο την αξιολόγηση προσφορών για την εκδρομή. Η επιτροπή αποτελείται από τους 1) Χριστοφοράτο Χριστόφορο, πρόεδρο, 2) Κεφάλα Αθανάσιο, 3) Απατζίδου Ελισσάβετ, 4) Λιάρου Σοφία, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, 5) Γαβριελάτου Ευθυμία, εκπρόσωπο των μαθητών.


Αφού τηρήθηκαν οι από το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες ενώπιον όλων των μελών της επιτροπής έγινε η αποσφράγιση των εξής προσφορών:
1) Menegatos travel
2) Άγγελος travel
3) Connection travel
Όλες οι προσφορές ανταποκρινόταν στα ζητούμενα της προκήρυξης και είχαν ως εξής για την επταήμερη εκδρομή
1) Menegatos travel
Ξενοδοχείο Royal : 243 € με ημιδιατροφή (30 € λιγότερο για εξαήμερη)
2) Άγγελος travel
Ξενοδοχείο Royal : 255 € με ημιδιατροφή (216 € για εξαήμερη)
Ξενοδοχείο «Kapsis»: 269,50 € (για εξαήμερη 229,5 €)
3) Connection travel
Προσέφερε διάφορα ξενοδοχεία από τα οποία οικονομικότερα ήταν το Nefeli Palace και το Santa Beach Hotel, με 264 € με ημιδιατροφή (239 € για εξαήμερη)
Μετά τη σύγκριση των προσφορών κρίθηκε από την Επιτροπή ως πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (συνδυασμός ποιότητας και τιμής) η προσφορά του πρακτορείου Menegatos Travel, υπέρ του οποίου κατακυρώνεται ο διαγωνισμός, για επταήμερη εκδρομή, έναντι τιμήματος 243 € με ημιδιατροφή κατ’ άτομο.

Αφήστε μια απάντηση