ΛΙΜΕΝΙΚΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ – Προκήρυξη Διαγωνισμού

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Η Προκήρυξη ΕΔΩhttps://diavgeia.gov.gr/decision/view/60ΨΙ4653ΠΩ-0ΓΑ

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε είκοσι επτά (27) και σε εκατό (100), αντιστοίχως. κλπ κλπ

Ειδικά καθορίζεται ότι, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

Όσοι/ες έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) τις ημερομηνίες από 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή, έως και 18/02/2022 ημέρα Παρασκευή. …..

Επισημαίνω ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά ΟΛΟΚΛΗΡΗ την προκήρυξη  ΕΔΩ  η οποία εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΚΤ – Τμήμα Κατάταξης – Τηλέφωνα: 2131371566,    2131371546

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης υπάρχουν οι «Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης & Δικαιολογητικών συμμετοχής υποψηφίου/ας στο διαγωνισμό για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Με εκτίμηση

………………………………………………………………..

                 Γεώργιος  Ράπτης

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός κ.α

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

Ανεξαρτησίας 146Α , Τ.Κ. 454 44  Ιωάννινα

Τηλ. γραφείου: 26510-65021 &  6977-641678

e-mail:  sep.kainotomes@sch.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ δημοσίευσε χθες 28/1/2022 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΕΔΩhttps://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ8ΕΚ6-4ΔΕ

την Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών-τριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στα:

 • Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις
 • Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

H υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr  (θα ενημερωθεί άμεσα) από την Τρίτη 1/2/2022 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 18/2/2022 και ώρα 24:00.
Ο/η υποψήφιος/α εγγράφεται στην εφαρμογή, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, μεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικάΗ εφαρμογή περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών και είναι διασυνδεμένη με αντίστοιχο ηλεκτρονικό κόμβο του Υ.ΠΑΙ.Θ, για την αυθεντικοποίηση των στοιχείων του υποψηφίου.

 

Κατά την περσινή χρονιά το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΓΕΕΘΑ  είχε δημοσιεύσει οδηγίες σε video για την υποβολή της αίτησης την οποία μπορείτε να βρείτε  ΕΔΩ –  https://www.youtube.com/watch?v=YW2RviQ8VaM&ab_channel=ΓΕΝΙΚΟΕΠΙΤΕΛΕΙΟΕΘΝΙΚΗΣΑΜΥΝΑΣΓΕΕΘΑ  Επίσης έδωσε στη δημοσιότητα την Παρουσίαση του DEMO των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών ΕΔΩhttps://geetha.mil.gr/paroysiasi-toy-demo-ton-psychometrikon-dokimasion/

 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την προκήρυξη:

 

Οι υποψήφιοι/ες σε περίπτωση που έχουν απορίες για τα θέματα της Προκήρυξης, μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και τα εξεταστικά κέντρα. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Ενημερώσεως Κοινού, καθώς και των αρμόδιων Υπηρεσιών των εξεταστικών κέντρων είναι:

α.   Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Αθηνών, τηλ. 2106598661-4

β.   Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310893238, – gek.thessalonikis@mod.mil.gr

γ.   Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τμήμα Εισαγ. Εξετ. 210 8904127 – 4026, 210-8970223, –  tee@sse.gr

δ.   Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τηλ 210 4581337, –  tee@hna.gr

ε.   Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως, τηλ. 210 8192132, 210-8192133,  –  b13.dae@haf.gr

στ.  Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, – τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191, – ssas-dspv@army.gr

ζ.   Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, τηλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632, – smy-teem@army.gr

 

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι (μέσω της εφαρμογής) και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται…

β. Να ενημερωθούν για τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ).

 

Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να δουν τον πίνακα με τα όρια επίδοσης κατά ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ κ.α ΕΔΩhttps://tinyurl.com/3dvzjvds

 

Υπενθυμίζουμε ότι φέτος στο:

«Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστήμων» προστέθηκαν οι σχολές:

 • ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ) &
 • ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ)

και στο «Επιστημονικό πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής» προστέθηκαν οι σχολές:

 • ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ)
 • ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ)
 • ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε)

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ  – https://tinyurl.com/yckzayjp

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικούς συνδέσμους από παρουσιάσεις, τις οποίες έστειλα τα προηγούμενα σχολικά έτη σε σχολικές μονάδες (σχολ. έτος 2019-20 & 2020-21) και έχουν ως σκοπό να επιλυθούν βασικές απορίες κάθε ενδιαφερόμενου και να δοθεί μία αρχική κατεύθυνση στους υποψήφιους να μελετήσουν περισσότερο τις δυνατότητες που τους παρέχουν οι Στρατιωτικές Σχολές.

 

Ø  Γενική Παρουσίαση Στρατιωτικών Σχολών http://users.sch.gr/graptis/kesyioa/sep/2019/GENIKO STRAT.pdf

 

Ø  Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής   http://users.sch.gr/graptis/kesyioa/sep/2019/SAN.pdf

Ø  Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων  http://users.sch.gr/graptis/kesyioa/sep/2019/SAS.pdf

Ø  Σχολή Ευελπίδων  http://users.sch.gr/graptis/kesyioa/sep/2019/SSE.pdf

Ø  Σχολή Ικάρων http://users.sch.gr/graptis/kesyioa/sep/2019/SI.pdf

Ø  Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών  http://users.sch.gr/graptis/kesyioa/sep/2019/SMY.pdf

Ø  Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας  http://users.sch.gr/graptis/kesyioa/sep/2019/SMYA.pdf

Ø  Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού http://users.sch.gr/graptis/kesyioa/sep/2019/SMYN.pdf

Ø  Σχολή Ναυτικών Δοκίμων http://users.sch.gr/graptis/kesyioa/sep/2019/SND.pdf

Είμαι στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

………………………………………………………………..

                 Γεώργιος  Ράπτης

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π) κ.α.

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

Ανεξαρτησίας 146Α , Τ.Κ. 454 44  Ιωάννινα

Τηλ. γραφείου: 26510-65021 &  6977-641678

e-mail:  sep.kainotomes@sch.gr

……………………………………………………………..

Περιοχή συνημμένων

Προβολή βίντεο YouTube Οδηγίες για την υποβολή αίτησης

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης

 

Διαθέσιμες ώρες καθηγητών

Κάντε κλικ εδώ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Χριστούγεννα Λύκειο Κατσικά

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)

Σας κάνω γνωστό ότι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή:

 • στα Α.Ε.Ι.,
 • στις Α.Ε.Α.,
 • στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. , Α.Σ.Σ.Υ. & Σ.Σ.Α.Σ.,
 • στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
 • στις Α.Ε.Ν.,
 • στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και
 • στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.

ΕΔΩ – η σχετική απόφαση σε μορφή pdf με τους Συντελεστές Ε.Β.Ε. που θα ισχύσουν στις Πανελλαδικές του 2022

ΕΔΩ – https://tinyurl.com/yc47z3d3  μόνο οι Συντελεστές Ε.Β.Ε. των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΕΔΩ   https://tinyurl.com/2fkwt839  οι Συντελεστές Βαρύτητας των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων μαθημάτων οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί πριν περίπου ένα (1) μήνα από το Υπουργείο Παιδείας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η θέση, οι ρόλοι και τα προβλήματα της σύγχρονης γυναίκας» που υλοποιούμε φέτος με τους μαθητές του ΓΕΛ Κατσικά, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε 4 φορείς της πόλης μας και να ενημερωθούμε από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για τον πολυδιάστατο ρόλο της σύγχρονης γυναίκας.

Θερμές ευχαριστίες:

 1. Στις κ. Γιούλα Μητροκώστα και Ευγενία Μπράτη της Επιτροπής Ισότητας φύλων Περιφέρειας Ηπείρου.
 2. Στον κ. Πασχάλη Παπανικολάου του τμήματος ενδοοικογενειακής βίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
 3. Στις κ. Ευαγγελία Πανάγου, Δήμητρα Φαρμάκη, Ελένη Παπαγεωργίου και Πολυξένη Κουρή του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Ιωαννίνων.
 4. Στον κ. Δημήτριο Γκόλα του Europe Direct of Epirus Ioannina.

 

                                                                                 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Νούτσου Ελένη, ΠΕ02

Χόινα Άννα, ΠΕ02

Ματσακίδου Σωτηρία, ΠΕ 06

Κεφάλα Αναστασία, ΠΕ78

Κανελλοπούλου Γεωργία, ΠΕ02

263273719 422955262874907 3878287693487014142 n 262523145 316425523652930 3525692129876380758 n 262799655 647331019966522 9155714086498626975 n   262863217 202007895353290 1272112910731554461 n 262990541 446473953529351 6150649362913495097 n 263802872 588675142428930 661319947702167299 n 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως που αφορά καθορισμό συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5399 / τ.Β’ η υπ΄ αριθμ. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021
Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω27Χ46ΜΤΛΗ-ΚΓΜ) με τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά
εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι.,
στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς
και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, που θα ισχύσουν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (πανελλαδικές
εξετάσεις 2022) και εφεξής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Σας διαβιβάζουμε την εγκύκλιο ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής της αίτησης 1-13 Δεκεμβρίου είναι αποκλειστική για τους μαθητές της Γ Λυκείου, καθώς και για τους απόφοιτους που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Επομένως είναι απαραίτητη η αυστηρή τήρηση των οδηγιών και για τη διαδικασία της αίτησης, και για τη διαδικασία ενημέρωσης των υποψήφιων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2022 με ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2022

ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2022

2021_11_30_Δελτίο Τύπου ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 2022

Α-Δ ΓΕΛ για 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2022

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2022

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας, καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.

Ο χρόνος υποβολής των σχετικών  δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Πέμπτη 25 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

η συνέχεια εδώ

 

ΜΑΡΟΥΛΕΙΟ ΓΕΛ ΚΑΤΣΙΚΑ

Μάιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Translate

Σαν σήμερα

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων