«Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005).»Λήψη αρχείου

 

1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα σχετικά, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2026 (γεννημένοι το έτος 2005), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ)κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (02 Ιαν 23 έως και 31 Μαρ 23) είτε ηλεκτρονικά, είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή αρμόδια Προξενική Αρχή.
2. Επειδή η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατεύσιμων και για την αποφυγή επιβολής διοικητικών κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης ή μη κατάθεσης ΔΑ (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση), παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος για τις δικές τους επείγουσες ενέργειες, ώστε το περιεχόμενο του συνημμένου εντύπου
οδηγιών κατάθεσης ΔΑ να καταστεί γνωστό με οποιοδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο.

 

 

Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είναι διαθέσιμοι καθημερινά προς συνεργασία και επικοινωνία μαζί σας αναφορικά με την πρόοδο των μαθητών/τριών.

Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τηλεφωνικά είτε στο χώρο του σχολείου.

Παρακάτω επισυνάπτουμε αρχείο με τις ώρες υποδοχής των γονέων.  Προγραμματίστε την προσέλευσή σας, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ατομική συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας!Λήψη αρχείου