Γενικό Λύκειο Καρέα

…πάνω στον μαυροπίνακα της δυστυχίας της ευτυχίας ζωγραφίζει το πρόσωπο…

ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Μαρ 201622Λήψη αρχείου

ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ

Μαρ 201616Λήψη αρχείου

ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Μαρ 201614Λήψη αρχείου

ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ

Δεκ 201530

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (με λύσεις)

Οκτ 201524

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σεπ 201528

Για να σας σταλούν οι λύσεις στείλτε e-mail στο nikosmandoulidis@gmail.com

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Φεβ 20157
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/44388333&doc=20141203digital-150207131842-conversion-gate01&type=d

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ασκήσεις Γ Λυκείου Θετική – Κύματα

Δεκ 20146

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ – ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Δεκ 20146

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ 3

Νοέ 201417

Δύο σύγχρονες πηγές και βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, της ελαστικής επιφάνειας ενός υγρού και απέχουν κατά . Οι πηγές ξεκινούν τη χρονική στιγμή t = 0 να ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού χωρίς αρχική φάση με συχνότητα και ίδιο πλάτος δημιουργώντας κύματα, τα οποία συμβάλλουν στην επιφάνεια του υγρού. Σημείο (Σ) απέχει κατά από την πηγή και κατά από την πηγή . Μετά τη συμβολή των κυμάτων σε αυτό, το (Σ) ταλαντώνεται σύμφωνα με την εξίσωση: .
Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στην επιφάνεια του υγρού είναι .
α) Να υπολογίσετε την απόσταση του (Σ) από την .
β) Να υπολογίσετε το πλήθος των σημείων ενίσχυσης που βρίσκονται πάνω στο τμήμα ΑΒ.
γ) Να προσδιορίσετε τη θέση του σημείου (Κ) το οποίο βρίσκεται επί του ΑΒ και ανήκει στην ίδια υπερβολή με το (Σ).
δ) Να γράψετε την εξίσωση απομάκρυνσης του σημείου (Κ) σε συνάρτηση με το χρόνο.

Για την λύση μεταβείτε εδώ

ΣΥΜΒΟΛΗ2 ΚΥΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νοέ 201411

Δύο σύγχρονες κυματικές πηγές και βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, της επιφάνειας ενός υγρού. Τη χρονική στιγμή οι πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού, με την απομάκρυνση τους να περιγράφεται από την εξίσωση . Σημείο (Σ) της επιφάνειας απέχει κατά από την πηγή και κατά από την πηγή . Το (Σ) ξεκινά να ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή ενώ από τη χρονική στιγμή και έπειτα σταματά να κινείται.

α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα των κυμάτων και την απόσταση .

β) Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του (Σ) σε συνάρτηση με το χρόνο και της ταχύτητας ταλάντωσης του σε συνάρτηση με το χρόνο.

γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της επιτάχυνσης του (Σ) ως συνάρτηση του χρόνου σε κατάλληλα βαθμολογημένο σύστημα αξόνων.

δ) Να υπολογίσετε την ελάχιστη συχνότητα των κυμάτων που μπορούμε να προκαλέσουμε ώστε στο σημείο (Σ) να υπάρχει ενίσχυση των κυμάτων.

(Θεωρήστε ότι )

Για τη λύση μεταβείτε εδώ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Νοέ 20147

Δύο σύγχρονες κυματικές πηγές βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα της επιφάνειας ενός υγρού. Οι πηγές απέχουν μεταξύ τους κατά και ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού, σύμφωνα με την . Τα παραγόμενα κύματα διαδίδονται με ταχύτητα . Σημείο (Γ) της επιφάνειας του υγρού απέχει απόσταση από την και από την . Στο σημείο (Γ) τα κύματα φτάνουν με χρονική διαφορά .

α) Να υπολογίσετε την απόσταση .

β) Να εξετάσετε αν το σημείο (Γ) είναι σημείο ενίσχυσης ή απόσβεσης.

γ) Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σημείου (Γ) σε σχέση με το χρόνο και να σχεδιάσετε την αντίστοιχη γραφική παράσταση σε κατάλληλα βαθμολογημένο σύστημα αξόνων.

δ) Να υπολογίσετε το πλήθος των σημείων ενίσχυσης που βρίσκονται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ.

ε) Αν (Δ) σημείο του τμήματος ΑΒ, το οποίο ανήκει στην ίδια υπερβολή ενίσχυσης ή απόσβεσης με το σημείο (Γ) και (Ζ) σημείο του ΑΒ το οποίο είναι το πλησιέστερο στην πηγή σημείο ενίσχυσης, να υπολογίσετε την απόσταση (ΔΖ).

Για τη λύση μεταβείτε εδώ

Σώματα – ελατήριο α.α.τ. και αναπήδηση

Οκτ 201425

Δυο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 και m2 έχουν συνδεθεί με τη βοήθεια ιδανικού ελατηρίου όπως δείχνει το σχήμα. Το σώμα Σ2 στηρίζεται σε οριζόντιο δάπεδο. Διεγείρουμε το Σ1 σε κατακόρυφη ταλάντωση. Για ποιες τιμές του πλάτους της ταλάντωσης, δεν ανυψώνεται το Σ2;

Δίνονται η σταθερή k του ελατηρίου και η g.

Για τη λύση μεταβείτε εδώ

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Κατεύθυνση

Οκτ 201420

Θέματα
1. Ποια από τις επόμενες σχέσεις ανάμεσα στη συνολική δύναμη F που ασκείται σε ένα σώμα και στη θέση x του σώματος αναφέρεται σε μία απλή αρμονική ταλάντωση;
α) F=10x        β) F=-100x2         γ)F=-5x         δ)F=50x2
(Μονάδες 2)

2. Διαθέτουμε δύο κυκλώματα ηλεκτρικών ταλαντώσεων. Τα κυκλώματα Α και Β, με CΒ=2CΑ και LΒ=LΑ/2 . Τα κυκλώματα διεγείρονται σε ηλεκτρική ταλάντωση από πηγή τάσης V. Να συγκρίνετε: (Με δικαιολόγηση)
α) Το μέγιστο φορτίο στους πυκνωτές.
β) Τις ενέργειες στα δύο κυκλώματα.
γ) Τις περιόδους της ηλεκτρικής ταλάντωσης που εκτελούν.
δ)  Το μέγιστο ρεύμα στα δύο κυκλώματα.
(Μονάδες 8)

3. Σώμα μάζας m1=2kg ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k=400N/m, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Δεύτερο σώμα, μάζας m2=m1, κινούμενο κατακόρυφα προς τα πάνω, συγκρούεται πλαστικά με το  τη χρονική στιγμή , έχοντας, τη στιγμή πριν τη σύγκρουση, ταχύτητα u=√3 m/s. Θεωρώντας θετική τη φορά προς τα πάνω, τη διάρκεια της κρούσης αμελητέα και ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s2, να υπολογίσετε:


α. Την αρχική παραμόρφωση  του ελατηρίου.
β. Την κοινή ταχύτητα  του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.
γ. Την εξίσωση της απομάκρυνσης της απλής αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωμάτωμα, ως συνάρτηση του χρόνου.
δ. Την χρονική στιγμή κατά την οποία η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης γίνεται για πρώτη φορά ίση με την κινητική.
(Μονάδες 2+2+3+3)

Για την λύση μεταβείτε εδώ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Οκτ 201413

Για την λύση μεταβείτε εδώ

« Παλιότερα άρθρα

Κατηγορίες

Αρχείο

On line

Μάιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ετικέτες

Κορνήλιος Καστοριάδης (1) Φρόυντ (1) άτυπος (1) αρχή ηδονής (1) ασυνείδητο (1) ατομικό παιχνίδι (1) αυτοέλεγχος (1) αυτό (1) βιολογικός προσδιορισμός φύλου (1) γάμος (1) δευτερογενείς φορείς (1) είδη οικογένειας (1) εγώ (2) εκείνο (1) εκτεταμένη οικογένεια (1) εμέ (1) εμφυλες διαστάσεις παιχνιδιών (1) επανακοινωνικοποίηση (1) θεσμοποιημένοι φορείς κοινωνικοποίησης (1) κατασταλτικός κοινωνικός έλεγχος (1) κοινωνική ανάπτυξη μέσω παιχνιδιού (1) κοινωνικοί θεσμοί (1) κοινωνικοποίηση μέσα από παιχνίδια (2) κοινωνικός προσδιορισμός φύλου (1) λειτουργιστές (1) μαρξιστές (1) μεταβίβαση περιουσίας (1) μη θεσμποποιημένοι φορείς (1) μηχανισμοί άμυνας (1) μονογονεϊκή οικογένεια (1) νοικοκυριό (1) ομαδικό παιχνίδι (1) προληπτικός (1) προπαρασκευαστικό στάδιο (1) πρωκτικό (1) πρωτογενείς φορείς (1) πυρηνική οικογένεια (1) ρόλος άνδρα-γυναίκας (1) σιμόν ντε μποβουάρ (2) στοματικό (1) συνειδητό (1) τυπικός κοινωνικός έλεγχος (1) υπερεγώ (1) φαλλικό (1) ψυχοσεξουαλικά στάδια ανάπτυξης (1)

Translate

Σαν σήμερα

  1. 22/05/: Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας
    Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου. Καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοποικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας.
  2. 22/05/334 π.χ: Ο Μέγας Αλέξανδρος νικά τον Δαρείο στη Μάχη του Γρανικού.

Σαν σήμερα

  1. 22/05/: Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας
    Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου. Καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοποικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας.
  2. 22/05/334 π.χ: Ο Μέγας Αλέξανδρος νικά τον Δαρείο στη Μάχη του Γρανικού.Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων