Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για ‘Φυσική Α Λυκείου’

Λήψη αρχείου

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ

Δρομέας των 200m ξεκινάει από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση a1=3m/s2 μέχρις ότου αποκτήσει ταχύτητα u1=12m/s την οποία και διατηρεί μέχρι τη θέση που βρίσκεται 56m πριν τον τερματισμό. Στη συνέχεια λόγω κόπωσης επιβραδύνεται ομαλά και τερματίζει σε συνολικό χρόνο 20s. Να βρεθεί η επιβράδυνση και η ταχύτητα τερματισμού. Για τη λύση… (συνέχεια…)

Η εξίσωση κίνησης ενός κινητού (x-t) είναι η ακόλουθη: x=-3+4t (S.I.) α) τι είδους κίνηση κάνει το κινητό; β) Ποια είναι η αρχική του θέση x0 και ποια η ταχύτητα του; γ) Σε ποια θέση θα βρεθεί το κινητό τη χρονική στιγμή t1=2s; δ) Σε ποια χρονική στιγμή το κινητό θα βρεθεί στη θέση x2=+17m;… (συνέχεια…)

1. ∆ύο κινητά Α και Β βρίσκονται στις θέσεις xA=-20m και xB=+30m του άξονα x’x και ξεκινούν ταυτόχρονα την χρονική στιγμή tο=0 κινούμενα το ένα προς το άλλο µε σταθερές ταχύτητες, µε μέτρα uA=3m/s και uB=2m/s. A) Βρείτε την εξίσωση κίνησης κάθε κινητού. B) Για τη χρονική στιγμή t1=5s να βρεθούν: α) Η μετατόπιση κάθε… (συνέχεια…)

∆ύο κινητά Α και Β βρίσκονται στις θέσεις που φαίνονται στο παρακάτω σχήµα και ξεκινούν ταυτόχρονα για t=0 κινούμενα το ένα προς το άλλο µε σταθερές ταχύτητες, µε μέτρα 3m/s και 2m/s. Α) Για τη χρονική στιγμή t1=5s να βρεθούν: α) Η μετατόπιση κάθε κινητού. β) Η θέση κάθε κινητού. γ) Η απόσταση μεταξύ τους…. (συνέχεια…)

Για κινητό που κινείται ευθύγραμμα και τη χρονική στιγμή t0=0 βρίσκεται στη θέση x0=0 και έχει ταχύτητα u0=10m/s δίνεται στο διάγραμμα. Με τη βοήθεια του διαγράμματος να υπολογιστεί η ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγμή t=8s και να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου και θέσης – χρόνου. Για να δείτε τη λύση μεταβείτε εδώ

  Πηγή: Διαδίκτυο Λύση

Τα θέματα φυσικής Α Λυκείου για τις προαγωγικές του έτους 2013 είναι εδώ και οι απαντήσεις τους εδώ