Σύγχρονος κόσμος – Πολίτης και Δημοκρατία (σχολικό εγχειρίδιο)

Για να δείτε το νέο βιβλίο της Β’ Λυκείου (Γενικής Παιδείας) πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σύγχρονος Κόσμος – Πολίτης και Δημοκρατία