Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για ‘Μαθηματικά’

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:  κα. ΣΤΕΡΟΔΗΜΑ

Διδάσκουν Μαθηματικά στην Α΄ Λυκείου οι καθηγητές: κ. Σιψάς Άρης, κ. Στεροδήμα Έφη και κ. Στρατόγλου Σταύρος