Αξιολόγηση προσφορών για την μετακίνηση μαθητών/τριών και συνοδών καθηγητών/τριών στη Βερόνα για συμμετοχή στο 7ο Μαθητικό Συνέδριο

Στον Καρέα και στο Γραφείο της Διεύθυνσης σήμερα 31/1/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε σε σύσκεψη η επιτροπή για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών των τουριστικών γραφείων για τη μετακίνηση μαθητών/τριών και συνοδών καθηγητών, στα πλαίσια της συμμετοχής του σχολείου στο 7ο Μαθητικό Συνέδριο (Βερόνα Ιταλία)  από τις 1/3/2023-7/3/2023.

Η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των κλειστών προσφορών που είχαν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της αναρτημένης στο διαδίκτυο πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εκδρομή (30/1/2023 και ώρα 12:00 μ.μ.).

Από τις  προσφορές που κατατέθηκαν η επιτροπή α π ο φ ά σ ι σ ε να αναθέσει στο τουριστικό γραφείο  την οργάνωση της εκδρομής επειδή ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς.

Συγκεκριμένα οι προσφορές ήταν:

  1. GASSI HOLIDAYS: Ξενοδοχείο 3* ή 4* με πρωϊνό 565,00 κατ’ άτομο ακτοπλοϊκώς
  2. SYNTHESIS GROUP TRAVEL SERVICES S.A.: Ξενοδοχείο 3* ή 4* με πρωϊνό 570,00 κατ’ άτομο ακτοπλοϊκώς
  3. I.Q. HOLIDAYS: Ξενοδοχείο 3* ή 4* με πρωϊνό 530,00 κατ’ άτομο ακτοπλοϊκώς, έγγραφη κάλυψη 100% του γκρουπ σε καμπίνες, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, έγγραφη κράτηση δωματίων στο όνομα του σχολείου.

Η Επιτροπή αποφάσισε να επιλέξει το I.Q. HOLIDAYS διότι προσφέρει την χαμηλότερη τιμή κατ’ άτομο και διαβεβαιώνει εγγράφως την κάλυψη του γκρουπ σε καμπίνες καθώς και την κράτηση των δωματίων.