ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2023

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του.

Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Στην ίδια προθεσμία (Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022), οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2023. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό αντίστοιχα σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία.

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

3. Υποψήφιοι για το 10%  των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2021 ή το 2022 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν  εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό,  ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2023).

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2021, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021. Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2022, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022.

4. Όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), πρέπει να απευθυνθούν  σε κάποια από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, για να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους. Αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

stigmiotypo 2022 11 29 13.29.12Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

«Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005).»Λήψη αρχείου

 

1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα σχετικά, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2026 (γεννημένοι το έτος 2005), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ)κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (02 Ιαν 23 έως και 31 Μαρ 23) είτε ηλεκτρονικά, είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή αρμόδια Προξενική Αρχή.
2. Επειδή η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατεύσιμων και για την αποφυγή επιβολής διοικητικών κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης ή μη κατάθεσης ΔΑ (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση), παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος για τις δικές τους επείγουσες ενέργειες, ώστε το περιεχόμενο του συνημμένου εντύπου
οδηγιών κατάθεσης ΔΑ να καταστεί γνωστό με οποιοδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο.

 

 

«Εθελοντική δράση μαθητών του ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ στον αγώνα 10 χλμ του Μαραθωνίου δρόμου 2022.»

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 , η εθελοντική ομάδα του ΓΕΛ Καρέα, αποτελούμενη από 19 μαθητές συμμετείχαμε στον αγώνα δρόμου των 10 χλμ του Μαραθωνίου δρόμου 2022.

Η ομάδα μας βοήθησε στην διευκόλυνση των δρομέων καθώς τερμάτιζαν στο Παναθηναϊκό στάδιο. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τους αγώνες δρόμου και διαπίστωσαν την ευχαρίστηση που ένιωθαν οι δρομείς την ώρα  του τερματισμού, παρ’ όλη την κούραση λόγω της προσπάθειας που είχαν καταβάλλει.

Τον Μαραθώνιο δρόμο διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ και αποτελεί  τον μεγαλύτερο αγώνα δρόμου που γίνεται στην Ελλάδα, με την συμμετοχή 40.000 δρομέων και 3.800 εθελοντών.

Την ομάδα συνόδευσαν οι καθηγητές Παπαδόπουλος Δημήτρης και Σαρρής Γιάννης.

received 1493146031191717

received 1479712375883254

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας με τίτλο «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο: “Όχι” στη βία, “ναι” στη φιλία. Κάνε block στον εκφοβισμό»Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Διδακτική επίσκεψη της Α’ Λυκείου: «Μονή Καισαριανής του Υμηττού το μέλι»

Τη Δευτέρα 7/11/2022 οι μαθητές/τριες της Α’ Λυκείου ξεκίνησαν την περιήγησή τους από την  πηγή  του  Κριαριού  και,  περνώντας  από  τον  βυζαντινό  μελισσώνα, επισκέφθηκαν τη Μονή Καισαρ ιανής και τον εντυπωσιακό της περίγυρο. Οι ξεναγοί παρουσιάζοντας ιστορικά στοιχεία  και  ανεκδοτολογικές  αφηγήσεις  για  πονηρούς  και  αθώους  μοναχούς, μεσαιωνικές  εκκλησιές  που  δεν  υπάρχουν  πια,  νεράιδες του δάσους κι ανήσυχα ξωτικά κέντρισαν το ενδιαφέρον των παιδιών …

Μια περιήγηση ιστορική στο «μαγικό βουνό» της Αττικής… 44 είδη άγριας ορχιδέας, θάμνοι μυριστικοί σα το θυμάρι, τα σχίνα και τα ρείκια, που κάνανε το υμήττειο μέλι γνωστό-ήδη απότην αρχαιότητα-στα πέρατα του κόσμου.

Στη δράση αυτή συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί: κα Στεροδήμα Έφη, κος Παπαδόπουλος Δημήτρης, κα Τζιώτου Έφη και κα Λαρδίκου Ιωάννα.

foto 7. o naos afieromenos sta eisodia tis theotokoy

Εκπαιδευτική δράση της Β’ Λυκείου: «Οι βυζαντινοί ναοί της Αθήνας»

Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022, οι μαθήτριες και οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης περιηγήθηκαν στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της δράσης «Οι βυζαντινοί ναοί της Αθήνας».

Οι «ομάδες δράσης» ξενάγησαν τους συμμαθητές τους στη Γοργοεπήκοο, την Καπνικαρέα, τους Αγίους Αποστόλους Σολάκη και τους Αγίους Ασώματους και αναπαρέστησαν τη μεσαιωνική Αθήνα, μίλησαν για την αρχιτεκτονική και τη ναοδομία, τον «αθηναϊκό τρούλο» και τα «κουφικά», ενώ ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το ρόλο τέτοιων μνημείων στις σύγχρονες πόλεις.

Οργανωτής της δράσης ήταν ο κ. Γιάννης Κολοβός και εξαιρετικοί συμπαραστάτες οι καθηγητές Νέλλη Σιμωτά, Χαρά Κωστόγιαννη, π. Γεώργιος Ανάγνου, Βασίλης Καϊμάκης και Γιάννης Σαρρής. Πρωταγωνιστές βέβαια ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες από τις ομάδες δράσης που τόσα πολλά μας έμαθαν όσο και οι συμμαθητές και συμμαθήτριές τους που ανταποκρίθηκαν με κέφι και δημιουργικότητα.

314998405 1469094193581833 1033232186744760104 n

Αξιολόγηση Προσφορών για την πολυήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου στα Ιωάννινα

Στον Καρέα και στο Γραφείο της Διεύθυνσης σήμερα 1/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 μ.μ. συνήλθε σε σύσκεψη η επιτροπή για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών των τουριστικών γραφείων για τη μετακίνηση μαθητών/τριών και συνοδών καθηγητών, στο πλαίσιο πολυήμερης επίσκεψης στα Ιωάννινα στις 14/12/2022-18/12/2022.

Συγκεκριμένα οι προσφορές ήταν:

  1. Dodoni Travel: Epirus Palace 285,00 Dovitel Boutique 250,00 Aaar Hotel & Spa 265,00 και 10 συμμετοχές μειωμένες κατά 50% 10 συμμετοχές μειωμένες κατά 50%
  2. Travel Project: Epirus Palace 260,00 Anemolia Resort 250,00, Essence Hotel 250,00 La suite hotel 250,00 Aar Hotel & Spa 220,00 1 τριήμερο ταξίδι για 2 άτομα για την λαχειοφόρο του σχολείου, 5 αεροπορικά εισιτήρια για έκτακτη αερομεταφορά
  3. PVS Travel: Epirus Palace 290,00 Aaar Hotel & Spa 270,00 Dovitel Boutique 260,00 και 10 συμμετοχές μειωμένες κατά 50%
  4. Gassi Holidays: Princess Lanassa Hotel 230,00 και 2 δωρεάν συμμετοχές
  5. IQ Holidays: Princess Lanassa Hotel 229,00 6 συμμετοχές μειωμένες κατά 50% και 1 τριήμερο ταξίδι για 2 άτομα για την λαχειοφόρο του σχολείου

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και συνεκτιμώντας τις οικονομικές δυσκολίες ορισμένων οικογενειών, τις προτεινόμενες τιμές, την απόσταση των ξενοδοχείων από το κέντρο της πόλης καθώς και τον αριθμό των μειωμένων συμμετοχών κατά 50% αποφάσισε να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο πρακτορείο Travel Project με διαμονή στο Aaar Hotel & Spa.