Προσχέδιο Κανονισμού λειτουργίας του σχολείου

Παρακαλούμε να μελετήσετε το προσχέδιο του Κανονισμού λειτουργίας και να μας ενημερώσετε για τις απόψεις και τις δικές σας προτάσεις ώστε να προκύψει, μέσω διαβούλευσης, ένα τελικό προϊόν που θα ικανοποιεί τις ανάγκες όλων στο πλαίσιο του σχολείου.Λήψη αρχείου